„Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni – BO Gdynia

„Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie „Zielone” miejsce rekreacyjno-edukacyjne na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/DZL/0006
Dzielnica
Działki Leśne
Autor projektu
Urszula Kubicka-Formela
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32 m x 22 m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły; własność gmina.

Opis:

Projekt ma na celu stworzenie „zielonej”, przyjaznej przestrzeni rekreacyjno-edukacyjnej dla uczniów ZSS nr 17, jak również mieszkańców dzielnicy (popołudniami i podczas weekendów). Obecnie na szkolnym placu apelowym istnieje nawierzchnia z popękanych i nierównych płyt betonowych, którą należy rozebrać i usunąć. Planuje się nowe zagospodarowanie terenu. Przewiduje się wykonanie przestrzeni parkowej (zieleń urządzona, utwardzone alejki żwirowe, ławki, kosze na odpady) wraz z kilkoma urządzeniami edukacyjnymi i urządzeniami do ćwiczeń oraz budowę oświetlenia (2 lampy).
Obecnie plac apelowy nie jest wykorzystywany z uwagi na zły stan techniczny nawierzchni. Uczniami ZSS nr 17 są osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, także ruchowymi. Teren ten należy więc tak zagospodarować, aby umożliwić wszystkim uczniom bezpieczne i wygodne korzystanie z niego. Przewiduje się, że w części parkowej będą odbywały się „zielone” lekcje, a w części, gdzie zostaną posadowione urządzenia siłowni – także zajęcia sportowe. Charakter parkowy obiektu pozwoli także na chwilę wytchnienia dla uczniów i nauczycieli podczas przerw lekcyjnych, jak również umożliwi mieszkańcom dzielnicy miłe spędzanie czasu w weekendy i popołudnia, po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wykonanie utwardzonych alejek żwirowych typu Hanse Grande z obrzeżami ok. 120 m2 x 340 zł40800 zł
Dostawa i montaż ławek z oparciem i podłokietnikami - 3 szt. x 2.500 zł7500 zł
Dostawa i montaż stołu piknikowego - 1 kpl.15000 zł
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej - min. 2 urządzenia dwustanowiskowe15000 zł
Dostawa i montaż trampoliny15000 zł
Budowa pochylni oraz dobudowanie fragmentu chodnika od istniejącego ciągu pieszego do projektowanej pochylni lub niwelacja skarpy40000 zł
Rozbiórka 1 ciągu schodów i budowa nowych schodów z balustradami wraz z przygotowaniem terenu do prowadzenia robót18000 zł
Rozbiórka istniejącej nawierzchni z płyt betonowych 704 m2 x 53 zł37312 zł
Dostawa i montaż ławki bujanej - 1 szt.19000 zł
Dostawa i montaż koszy na odpady - 1 szt.2000 zł
Sadzenie drzew + podłoże, nawóz + palikowanie 3 szt. x (2380 + 216) 7788 zł
Sadzenie krzewów + podłoże, nawóz - 10 szt. x 43 zł430 zł
Wykonanie trawnika 584 m2 x 33 zł19272 zł
Utrzymanie obiektu, w tym zieleni, przez okres 3 lat15922 zł
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej20000 zł
Dostawa i montaż wieszaka na ubrania - 1 szt.2000 zł
Dostawa i montaż tablicy z regulaminem - 1 szt.1500 zł
Budowa oświetlenia (2 lampy + dokumentacja)53441 zł
przygotowanie pod obsadzenia krzewami: wymiana gleby - 15 m2 x 54 zł/m2 oraz koszt ściółkowania nasadzeń - kora bez agrowłókniny: 15 m2 x 24 zł/m2.1170 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

331135 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki