Zielona skarpa na ul. Krasickiego z urządzeniem terenu po pawilonie handlowym – BO Gdynia

Zielona skarpa na ul. Krasickiego z urządzeniem terenu po pawilonie handlowym

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zielona skarpa na ul. Krasickiego z urządzeniem terenu po pawilonie handlowym

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Michał Bodziński

E-mail: bodziogdynia@wp.pl

ID projektu:

2019/136

Status

Lokalizacja projektu:

ul. Krasickiego, działka 571, 472

Opis:

Projekt obejmuje nowe urządzenie zieleni na skarpie wzdłuż ul. Krasickiego oraz na fragmencie działki, na którym wyburzono pawilon handlowy. Przewiduje nowe nasadzenia i estetyzację terenu, który mógłby być pięknym zielonym zakątkiem, a wygląda na nieco zaniedbany. W uzgodnieniu z Ogrodnikiem Miasta można tam wprowadzić odpowiednie nasadzenia krzewów i bylin a także ew. dywany kwiatowe. Na terenie po pawilonie można wprowadzić el. małej architektury, żeby można było tam przysiąść na ławeczce i spotkać się z sąsiadami. Obecnie na tym miejscu rośnie trawa, ale również pojawia sporo śmieci, a czasami służy ono jako miejsce spotkań osób spożywają alkohol.

Szacunkowa łączna wartość projektu

84426 zł

Załączniki