Zamieńmy wysypisko na park blisko czyli zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. Dąbka – BO Gdynia

Zamieńmy wysypisko na park blisko czyli zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. Dąbka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zamieńmy wysypisko na park blisko czyli zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. Dąbka

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

ID projektu:

2018/244

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja przestrzeni zgłaszanej w projekcie to obszar dzielnicy Pogórze przy ul. Płk. Dąbka, przeznaczenie przedmiotowego terenu reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jako zieleń uporządkowana z usługami sportowymi i rekreacji.

Opis:

Projekt zakłada etapowe zagospodarowanie części działki nr 2043 i nr 2047 o powierzchni łącznej ok.2820 m2 zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. tworząc na nich teren zieleni urządzonej – park, który stanie się miejscem wypoczynku i aktywnej rekreacji dla mieszkańców Pogórza.Przygotowywany projekt ze względu na istniejące ograniczenia finansowe z założenia ma być realizowany etapowo. I etap obejmować będzie przeprowadzenie niezbędnych badań zanieczyszczenia gruntu, jako że na terenie przedmiotowych nieruchomości gruntowych niezabudowanych zlokalizowane było wysypisko gruzu. Kolejnym krokiem będzie opracowanie kompleksowego projektu budowlanego uwzględniającego poszczególne etapy realizacji: tj. wytyczenie ciągów pieszych, nasadzenia wieloletnie, obiekty małej architektury, miejsca rekreacji i sportu. Ostatnim krokiem tego etapu będzie oczyszczenie terenu, wytyczenie ścieżek oraz zasianie trawy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

253000 zł

Załączniki