Zamieńmy wysypisko na park blisko czyli zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. Dąbka – BO Gdynia

Zamieńmy wysypisko na park blisko czyli zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. Dąbka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zamieńmy wysypisko na park blisko czyli zagospodarowanie przestrzeni zielonej przy ul. Płk. Dąbka

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/244
Dzielnica
Pogórze
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Lokalizacja przestrzeni zgłaszanej w projekcie to obszar dzielnicy Pogórze przy ul. Płk. Dąbka, przeznaczenie przedmiotowego terenu reguluje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego jako zieleń uporządkowana z usługami sportowymi i rekreacji.

Opis:

Projekt zakłada etapowe zagospodarowanie działki nr 2043 o powierzchni łącznej ok.4520 m2 zgodnie z przeznaczeniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego tj. tworząc na niej teren zieleni urządzonej – park, który stanie się miejscem wypoczynku i aktywnej rekreacji dla mieszkańców Pogórza.Przygotowywany projekt ze względu na istniejące ograniczenia finansowe z założenia ma być realizowany etapowo. I etap obejmować będzie przeprowadzenie niezbędnych badań zanieczyszczenia gruntu, jako że na terenie nieruchomości niezabudowanej zlokalizowane było wysypisko gruzu. Kolejnym krokiem będzie opracowanie kompleksowego projektu budowlanego uwzględniającego poszczególne etapy realizacji: tj. wytyczenie ciągów pieszych, bezpośredniego wejścia/wjazdu, nasadzeń wieloletnich, obiektów małej architektury, miejsc rekreacji i sportu. Ostatnim krokiem tego etapu będzie oczyszczenie terenu, wytyczenie ścieżek oraz zasianie trawy.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie projektu 10225
Badania zanieczyszczenia terenu20000
Karczowanie terenu z usunięciem samosiejek (2750 m2 *25 zł)68750
Wykonanie nawierzchni żwirowej (325m2 *180 zł)58500
Wykonanie krawężników (450 mb *80 zł)36000
Wywiezienie gruzu (10 kontynerów po 8 t= 80 t *220 zł)17600
Wykonanie trawników z siewu (3000 m2-325m2=2675*15zł)40125

Szacunkowa łączna wartość projektu

253000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki