Założenie i utrzymanie łąk kwietnych w kilku lokalizacjach na Babich Dołach – BO Gdynia

Założenie i utrzymanie łąk kwietnych w kilku lokalizacjach na Babich Dołach

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Założenie i utrzymanie łąk kwietnych w kilku lokalizacjach na Babich Dołach

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Babie Doły
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Pasy zieleni, trawniki

Opis:

Projekt zakłada założenie i utrzymanie łąk kwietnych* w kilku lokalizacjach na Babich Dołach.

Łąka kwietna jest świetną alternatywą dla tradycyjnych trawników. Spośród jej zalet wymienić można:
– estetyzacja przestrzeni podczas kwitnienia roślin;
– miejsce życia dla owadów zapylających;
– zapobieganie utracie wilgoci z gleby – mała retencja;
– ekonomia w porównaniu do utrzymania trawnika – 2 koszenia w sezonie, brak konieczności nawożenia, podlewanie tylko po wysiewie i ew. interwencyjne.

Jako miejsca do stworzenia łąk kwietnych wybrano tereny reprezentatywne, które są własnością miasta Gdyni (w nawiasach podano numery działek i przybliżoną powierzchnię):
– wjazd do dzielnicy, okolice przystanku „Zielona – kościół”: wysepka z drzewem (75/2, 103; 100 m kw.) , dojście do przystanku przy działkach (98, 99, 100; 100 m kw.), pas wzdłuż ul. Rybaków (104; 600 m kw.);
– pętla autobusowa „Babie Doły” (75/2, 76; 900 m kw.);
– pas wzdłuż ulicy od pętli do okolicy oświetlonych schodów (76; 150 m kw.);
– trójkąt między samolotem a sklepem (86; 50 m kw.);
– trawnik przy korcie do koszykówki między ulicą Dedala 6 a 8 (41; 100 m kw.).

Projekt zakłada założenie łąk i ich utrzymywanie (koszenie, ew. uzupełnienie nasion i podlewanie).
Mieszanka nasion musi charakteryzować się jak największą różnorodnością gatunkową (kwitnienie przez cały sezon).

Szacunku dokonano na podstawie cenników firm zajmujących się zakładaniem łąk kwiatowych, m.in.:
https://www.lakikwietne.pl/cennik2020

Cennik usług 2023

Do tabeli z szacunkiem przyjęto kwoty z portalu lakikwietne.pl. Są one wyższe niż w innych ofertach rynkowych, dlatego nie uwzględniono wskaźnika inflacji.
Przyjęto najgorszy możliwy scenariusz dla całej powierzchni, czyli ewentualną konieczność zrywania i wywozu darniny, wapnowania, ponownego podsiania (po zniszczeniu przez dziki) oraz koszenie 2 razy w roku.
W przypadku zaoszczędzenia środków (tańszy wykonawca, brak konieczności zrywania darniny, wapnowania, podsiewu) należy je przeznaczyć na zakup ciekawszej, bogatszej, lepszej mieszanki nasion.

Zabezpieczono dodatkową kwotę wynikającą z zaleceń opartych o cennik gdyńskiego budżetu obywatelskiego:
[Założenie łąk kwietnych wraz z wysiewem i przygotowaniem terenu: 2 000 m2 x 35 zł/m2 = 70 000 zł
Roczna pielęgnacja łąki kwietnej: 30% ceny wykonania = 21 000 zł
Łącznie: 91 000 zł]

*należy odróżnić łąki kwietne od trawników kwietnych – mieszanka nasion ma składać się z samych roślin kwitnących, nie traw.

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie łąki, łączna powierzchnia 2000 m kw., 23,50 zł / m kw. 47000
Zrywanie i wywóz darniny, 2000 m kw., 8,00 zł / m kw. 16000
Wapnowanie łąki, 2000 m kw., 1,50 zł / m kw. 3000
Podsiew łąki, 2000 m kw., 30% kwoty wykonania łąki – 7,05 zł / m kw. 14100
Koszenie łąki ze zbiorem siana, 2000 m kw., 1,50 zł / m kw., 2 razy w roku 6000
Zabezpieczenie wynikające z cennika BO 4900

Szacunkowa łączna wartość projektu

91000 zł

Załączniki