Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni – BO Gdynia

Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zakup pojazdu transportowego dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0069
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

Zakup samochodu transportowego przystosowanego do działań poszukiwawczo – ratowniczych dla Poszukiwawczego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.

W ramach budżetu zostałby zakupiony pojazd transportowy, który byłby odpowiednio przygotowany do działań poszukiwawczo-ratowniczych:
1. Przystosowanie do działań ratowniczych w trudnym terenie poprzez: zabezpieczenie bloku silnika, wzmocnienie układu jezdnego, 7 foteli, oklejenie samochodu oraz montaż sygnałów świetlnych zgodnym z wymaganiami dla pojazdów uprzywilejowanych, oświetlenie robocze LED do pracy wokół pojazdu, bagażnik dachowy.
2. Odpowiednie ustawienie foteli pozwalające na transport 7 ratowników jednocześnie uwzględniający miejsce do pracy dla planistów oraz osób kierujących działaniami ratowniczymi.
3. Sprzęt elektroniczny w skład którego wchodzi: komputer z niezbędnymi akcesoriami, dodatkowy monitor do podglądu terenu prowadzonych działań, dwie radiostacje do łączności – jedno ustawiona na częstotliwość POPR i druga umożliwiająca kontakt z OSP/Policją, modem internetowy, dwie 6-stanowiskowe ładowarki do radiotelefonów nasobnych, stacja do ładowania ręcznych odbiorników GPS.
4. Zabudowa pozwalające przetransportować sprzęt niezbędny do działań poszukiwawczo-ratowniczych posiadany przez POPR – agregat prądotwórczy, odbiorniki GPS, radiotelefony, plecaki ratownicze o standardzie PSP R0, zestaw oświetleniowy, namiotu, zestawu ratowniczego PSP-R1 (torba ratownicza, deska ortopedyczna, zestaw tlenowy oraz zestaw szyn usztywniających), zestaw do walki z hipotermią, podstawowy zestaw ratownictwa wysokościowego (niezbędny w przypadku ewakuacji poszkodowanego w trudnym terenie jakim jest np. Trójmiejski Park Krajobrazowy lub pas wybrzeża gdzie często nie ma możliwości dojazdu quadem), noszy do ratownictwa wysokościowego typu SKED, nosze podbierakowe, zestawu szyn próżniowych oraz zaplecza socjalnego (racje żywnościowe dla ratowników podczas akcji prowadzonych powyżej 5h oraz zapas wody pitnej)
5. Hak – niezbędny do transportu przyczepy z quadem ratowniczym.

POPR jest jednostką ratowniczą posiadająca gotowość operacyjną 24h/7 dni w tygodniu.
Akcje prowadzone są bez względu na stan pogody czy pory dnia. Działania POPR są bezpłatne. Koszty akcji finansowane są ze środków własnych oraz przekazanych przez sponsorów na rzecz stowarzyszenia. Podczas 19 lat istnienia grupa niosła pomoc w ponad 250 akcjach poszukiwawczo-ratowniczych, z których wiele odbywało się w głównym terenie działalności jakim jest miasto Gdynia. Dodatkowo prowadząc bezpłatne akcje edukacyjne w przedszkolach, szkołach oraz podczas festynów dzielnicowych w Gdyni.

Obecnie na terenie miasta Gdyni nie ma żadnej innej jednostki ochotniczej lub państwowej profesjonalnie zajmującej się poszukiwaniami. Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe jako jedyne dysponuje quadem z przyczepą ewakuacyjną przystosowaną do transportu osób poszkodowanych, oraz specjalistycznym sprzętem umożliwiającym bezpieczną ewakuację osób poszkodowanych z terenu trudnodostępnego. Sprzęt ten wielokrotnie był wykorzystywany przez zawodowe służby podczas trudnych akcji ratunkowych.
W chwili obecnej sprzęt dowożony jest na miejsce akcji prywatnymi samochodami co znacząco utrudnia prowadzenie działań.

Na terenie trójmiasta stacjonują również grupy o podobnym profilu działalności takie jak GPR OSP Gdańsk oraz GPR PSP Gdańsk. Podczas dysponowania POPR do akcji wielokrotnie spotykał się z opinią jednostek dysponujących, że wezwanie POPR do działań jest o wiele łatwiejsze i szybsze niż wzywanie GPR OSP/PSP Gdańsk, dlatego często rezygnowano z ich alarmowania. Aby zadysponować POPR do działań wystarczy jeden telefon na numer alarmowy dostępny przez całą dobę.

Schemat alarmowania POPR:
Komisariat Policji -> Ratownik Dyżurny POPR -> Alarmowanie i wyjazd
Schemat alarmowania GPR OSP/PSP Gdańsk
Straż (GPR OSP GDAŃSK)
Komisariat Policji ->Komenda Miejska Policji w Gdyni -> Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku -> Wojewódzkie Stanowisko Kierowania Ratownictwem PSP -> Stanowisko Kierowania Ratownictwem PSP Gdańsk -> Jednostka Poszukiwacza PSP/OSP -> Alarmowanie i wyjazd
Zgodnie z §3 ust. 9 Zarządzenia nr 48 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 czerwca 2018 r. W przypadku konieczności zadysponowania do czynności poszukiwawczych prowadzonych w terenie specjalistycznych grup poszukiwawczo-ratowniczych zrzeszonych w ramach Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620), sporządza się wniosek o zadysponowanie, stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia, który po podpisaniu przez właściwego dyżurnego komendy powiatowej lub komendy wojewódzkiej Policji należy przesłać do powiatowego lub wojewódzkiego stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej co znacząco przedłuża procedurę alarmowania grupy.

Mimo bardzo dobrej współpracy z jednostką z Gdańska nie ma możliwości współpracy na zasadzie użyczenia pojazdu. Podczas wspólnych działań jednostki są wysyłane w różne rejony aby zwiększyć obszar poszukiwań. W tym momencie kierownicy działań POPR muszą improwizować korzystając z niedostosowanych samochodów prywatnych do prowadzenia wielogodzinnych akcji. W chwili obecnej w POPR służy 40 ratowników. W trakcie rekrutacji na ratownika jest 15 osób. Zakup samochodu znacznie zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni pozwalając na szybszy transport ratowników oraz skuteczniejsze planowanie akcji poszukiwawczych dla jej mieszkańców.

W tym momencie POPR nie posiada samochodu transportowego do transportu ratowników i wyposażenia niezbędnego do poszukiwań, holowania quad ratowniczego na miejsce akcji. Obecnie ratownicy wykorzystują prywatne samochody, co wydłuża czas transportu sprzętu jak i ratowników. To rozwiązanie nie gwarantuję że za każdym razem będzie osoba z samochodem posiadający hak niezbędny do transportu quada. Dodatkowo wykorzystanie prywatnych samochodów nie pozwala nam na permanentne przechowywanie niezbędnego sprzętu w stanie gotowym do wyjazdu, każda akcja poprzedzona jest pakowaniem dostosowanym do akurat dostępnych sił i środków. Posiadanie pojazdu przystosowanego poprzez odpowiednio zaaranżowaną przestrzeń transportową oraz wydzieloną przestrzeń do ładowania sprzętu elektronicznego oraz dla planisty znacząco skróci czas mijający od zaalarmowania do przyjazdu na miejsce akcji a nawet umożliwi przeprowadzanie tak kluczowych elementów jak planistyka i tworzenie sektorów w trakcie przemieszczania się do punktu docelowego.

Szacunkowa łączna wartość projektu

300000 zł

Załączniki