Zajęcia z rytmiki dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami – BO Gdynia

Zajęcia z rytmiki dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia z rytmiki dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Działki Leśne
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Pod tym adresem znajduje się Zespół Szkół Specjalny nr 17. Położony jest w pobliżu lasu, niedaleko centrum miasta.

Opis:

Adresatami projektu są dzieci dotknięte autyzmem i innymi zaburzeniami. Przewiduje on zapewnienie im cotygodniowych, 50 minutowych zajęć z rytmiki, prowadzonych przez terapeutów posiadających kwalifikacje w tym kierunku. Do uczestnictwa w zajęciach zaproszeni byliby również opiekunowie dzieci, lecz ich obecność nie byłaby obowiązkowa. Owe muzyczno-ruchowe przygody miałyby miejsce w przestrzeni dobrze znanej wielu adresatom projektu – na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17. Ćwiczenia odbywałyby się w 10 grupach po 5 osób w każdej (w sumie 50 uczestników). Trwałyby od marca do czerwca oraz od września do grudnia (raz w tygodniu każda z grup, w sumie 320 zajęć). Każdy cykl zajęć wieńczyłby spektakl muzyczno-taneczny z udziałem uczestników wszystkich grup (w tym chętnych opiekunów), otwarty dla zaproszonych przez nich gości.

Kalkulacja kosztów:

Przeprowadzenie zajęć – wynagrodzenie terapeutów: 80 zł brutto x 50 os. x 32 zajęć (po 50 min.każde) 128000
Zakup niezbędnych instrumentów i akcesoriów 3000

Szacunkowa łączna wartość projektu

131000 zł

Załączniki