Zajęcia sportowe (np. sksy, pilates, zumba, ćwiczenia na świeżym powietrzu) i spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym wieku – BO Gdynia

Zajęcia sportowe (np. sksy, pilates, zumba, ćwiczenia na świeżym powietrzu) i spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym wieku

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia sportowe (np. sksy, pilates, zumba, ćwiczenia na świeżym powietrzu) i spotkania z ekspertami z zakresu zdrowia i aktywności fizycznej dla mieszkańców w każdym wieku

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Piotr Kotulski

ID projektu:

2019/10

Status

Lokalizacja projektu:

Teren Babich Dołów, Szkoła Podstawowa nr 28

Opis:

Projekt zakłada aktywizację mieszkańców w każdym wieku poprzez uczestnictwo w zajęciach ruchowych i wykładach specjalistycznych.

Proponowane zajęcia ruchowe:
– SKSy dla uczniów SP 28 – dodatkowe 6 godzin lekcyjnych tygodniowo;
– pilates / ćwiczenia ogólnorozwojowe dla osób w każdym wieku – 1 godzina tygodniowo na sali;
– zumba / zajęcia taneczne dla osób w każdym wieku – 1 godzina tygodniowo na sali;
– zajęcia na świeżym powietrzu dla osób w każdym wieku, np. kalistenika, crossfit z wykorzystaniem parku drążków, siłowni zewnętrznej.

Dodatkowo raz w miesiącu przewidziane jest spotkanie z ekspertem / prelekcja / wykład na konkretny temat związany ze zdrowiem, aktywnością, np. dietetyk, fizjoterapeuta, kardiolog.

Projekt przewiduje się na okres od września do czerwca i szacuje 40 tygodni.

W ramach SKSów opłata za salę nie jest przewidziana.
W przypadku porozumienia z dyrekcją szkoły o bezpłatne udostępnienie sal na resztę zajęć, pozostałe środki mają być przeznaczone na dodatkowe zajęcia, spotkania lub zakup materiałów do ćwiczeń, sprzętu sportowego.

Szacunkowa łączna wartość projektu

26200 zł

Załączniki