Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat – BO Gdynia

Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia ruchowe dla osób powyżej 55 roku życia oraz gimnastyka korekcyjna dla dzieci 8-12 lat

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Michał Sulewski

E-mail: sulewski@vp.pl

ID projektu:

2019/165

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Szkoła podstawowa nr 29

Opis:

I. Diagnoza problemu, który ma zostać rozwiązany. Potrzeby lokalnej społeczności, która zostanie zaspokojona dzięki realizacji przedsięwzięcia.

Potrzeba 1 – zajęcia ruchowe dla seniorów (55+)
Regularna aktywność ruchowa przyczynia się do korzystnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym m.in. zwiększenia pojemności minutowej serca, obniżenia częstości skurczów serca, obniżenia ciśnienia oraz pozytywnie wpływa na gospodarkę cholesterolową. Poprawia działanie układu oddechowego powodując lepsze utlenienie krwi.
Wzmacnia aparat kostno-stawowy pomagając utrzymać prawidłowy zakres ruchu w stawach, właściwy poziom siły mięśniowej i wytrzymałości mięśni, od których zależy utrzymanie prawidłowej postawy ciała.

Potrzeba 2 – Gimnastyka korekcyjna dla dzieci (8-12 lat)
Wyrabianie nawyku prawidłowej postawy oraz znajomość i kontrola własnego ciała stanowią podstawę do wszechstronnego rozwoju fizycznego dziecka, kształtowania cech motorycznych i poprawy sprawności fizycznej ogólnej.

Systematyczne ćwiczenia pomogą zapobiec skrzywieniu kręgosłupa i innych dysfunkcji związanych z prawidłową postawą ciała.

II. Opis zajęć i Harmonogram realizacji projektu.

Czas trwania projektu
Termin rozpoczęcia: 02.01.2020
Termin zakończenia: 30.12.2020

Zajęcia prowadzone będą przez instruktora w grupach 10-cio osobowych dla zachowania ich możliwie skutecznego charakteru. Będą trwać 60 minut i odbywać cyklicznie raz w tygodniu (osobno 1 godzin dla seniorów i 1 godzina dla dzieci = 2 godziny tygodniowo), zgodnie z przedstawionym harmonogramem ustalonym i podanym na starcie projektu. (z wykluczeniem świąt, ferii i wakacji)

Suma godzin/zajęć dla seniorów – 33
Suma godzin/zajęć dla dzieci – 33

Zajęcia dla seniorów prowadzone będą w spokojnym, wolnym tempie z uwzględnieniem aktualnej kondycji fizycznej indywidualnie.

Zajęcia korekcyjne dla dzieci zaplanowane są w formie gier i zabaw, w przystępnej i atrakcyjnej formie.

Szacunkowa łączna wartość projektu

9900 zł

Załączniki