Zajęcia parkour na placu sportów miejskich – BO Gdynia

Zajęcia parkour na placu sportów miejskich

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia parkour na placu sportów miejskich

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Leszczynki
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

• Celem projektu jest zorganizować cykl zajęć sportowych w formie zajęć parkour i wykorzystać istniejąca infrastrukturę. Zajęcia te będzie prowadzić wykwalifikowany trener parkour w ponad 10 letnim doświadczeniem. Zajęcia odbywać się będą w dzielnicy Leszczynki na obiekcie który jest przeznaczony pod ta dyscyplinę sportową. Jest to obiekt który zawiera szerokiej gamy przeszkódy: rozbudowane drążki i poręcze, wysoką ściankę, wiele różnych wielkości murków będących imitacją przestrzeni miejskiej, na których można wykonywać wszystkie techniki parkour, a dodatkowo można ćwiczyć techniki wspinaczki/wskoków. Jak również budować siłę wykonując ćwiczenia kalisteniczne. Duże zagęszczenie przeszkód umożliwia wykonywanie dłuższych przebiegów łączonych w całość (tzw. „przelewki”/”flow”).

Parkour i Freerun to sztuka szybkiego i nieograniczonego przestrzenią miejską przemieszczania się przy użyciu własnego ciała. To stosunkowo nowe aktywności, które dzięki swojej efektowności są bardzo popularne wśród młodzieży i mają duży potencjał rozwoju. Parkour jest metodą treningową polegająca na bezpiecznym, efektywnym i szybkim przemieszczaniu się z punktu A do punktu B. Dyscyplina ta polega na rozwijaniu umiejętności pokonywania przeszkód i dopasowywaniu swoich ruchów do otoczenia.

• Projekt kierowany jest do dzieci i młodzieży od 10 roku życia.

• Zakładam również wynajem przyrządów pomocniczych takich jak woreczki rehabilitacyjne to ćwiczenia równowagi. Gumy do ćwiczeń aby zwiększyć siłę mięśni głębokich i mobilność uczestników projektu. Kółka gimnastyczne i inne.

• Istotą zajęć w ujęciu perspektywistycznym jest kształtowanie pozytywnych postaw, takiego zasobu wiedzy, umiejętności i nastawień, dzięki którym uczestnik zajęć będzie chciał i umiał dbać o własne ciało, sprawność fizyczną i zdrowie przez całe życie. Wszechstronny rozwój osobowości, oraz przygotowanie go do myślenia i postępowania – samodzielnego i twórczego. Wdrażanie młodzieży do aktywnych form spędzania czasu wolnego.

• Rozwinięcie zdolności takich jak: szybkość, kondycję, zręczność, siłę, gibkość, skoczność, sprawność fizyczną, pewność siebie oraz samokontrolę. Parkour to także kształtowanie charakteru i przełamywania barier psychicznych.

Zakładane rezultaty i efekty działania

• Wdrażanie dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania czasu wolnego.
• Kształtowanie charakteru u młodych ludzi ( otwartość, odwaga, samodzielność)
• Odciągnięcie dzieci i młodzieży od komputerów, telewizji
• Trwały wzrost sprawności, motoryki i koordynacji uczestników zajęć
• Wzrost liczby dzieci i młodzieży zainteresowanych parkour i freerunningiem
• Wzrost świadomości na temat parkour i freerunningu
• Zmniejszenie ryzyka kontuzji wśród osób początkujących
• Działanie profilaktyczne w walce z uzależnieniami wśród młodzieży
• Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży
• Pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży
• Polepszenie relacji miedzy młodzieżą w związku z pandemia COVID-19 Wyciagnięcie dzieci i młodzież z domów, dać im możliwość zwiększenia aktywności ruchowej.

W związku z pandemia i ograniczeniem ruchomości dzieci i zwiększonej ilości godzin spędzonych przed komputerem. Narastającej niepewności wśród dzieci i młodzieży. Proponuje zajęcia sportowe aby zwiększyć aktywność ruchową dzieci i młodzieży. Polepszyć ich relacje miedzy nimi sami i zająć ich wolny czas.

Harmonogram (okres trwania zajęć) :

– Okres trwania zajęć (od marca do końca września) w roku 2022
– Zajęcia odbywałyby się raz w tygodniu.
– Czas trwania jednych zajęć to 2h
– Limit uczestników to 30 osób na jednych zajęciach
– Forma otwarta lub zapisy rzez stronę internetową.
– Łączna ilość godzin zajęć to 60h w ciągu roku
– Dzień tygodnia i godziny zajęć do ustalenia z wykonawcą projektu.

Kalkulacja kosztów:

Wynagrodzenie dla trenera 150zl za 1 h zajęć 60 godzin 9000
Wynajem gum do ćwiczeń, woreczków rehabilitacyjnych i innych przyrządów pomocniczych na cały okres trwania projektu. 1000

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki