Zajęcia korygujące wady postawy dla dzieci i młodzieży – BO Gdynia

Zajęcia korygujące wady postawy dla dzieci i młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia korygujące wady postawy dla dzieci i młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
DZL/0028
Dzielnica
Działki Leśne
Autor projektu
Maria Pactwa
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

Główne działanie:
Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu specjalistycznych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży z rozpoznanymi wadami postawy.

Uzasadnienie realizacji projektu:
W grudniu 2019 r. Gdyńskie Centrum Zdrowia w ramach programu Gdyński Zdrowy Uczeń przeprowadziło badania w kierunku rozpoznania wad postawy wśród uczniów klas IV – VIII gdyńskich szkół podstawowych. Ogólny raport podsumowujący badania nie jest jeszcze dostępny, jednak w indywidulanych wynikach, jakie otrzymali rodzice badanych uczniów, znajduje się informacja, iż jedynie 18% dzieci posiada prawidłową postawę ciała.

Dzieci u których rozpoznano nieprawidłowości, w raporcie z badania otrzymały m.in. zalecenie niezwłocznego rozpoczęcia grupowych ćwiczeń korekcyjnych. Czas oczekiwania na zajęcia finansowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia jest bardzo długi. Przykładowo, w Przychodni Morskiej czy NZOZ „Centrum Rehabilitacji Mira-Med”, które znajdują się w dzielnicy Działki Leśne, okres oczekiwania na takie zajęcia wynosi 2 lata.

Proponowany projekt jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na zajęcia terapeutyczne wspomagające korektę wad postawy dzieci i młodzieży.

Grupa docelowa:
Dzieci i młodzież (maksymalnie 30 osób) w wieku 6 – 15 lat zamieszkała w dzielnicy Działki Leśne. Udział w zajęciach będzie zatem możliwy także dla tych uczniów szkół podstawowych, którzy nie zostali objęci wspomnianym badaniem w ramach programu Gdyński Zdrowy Uczeń, a posiadają wady postawy rozpoznane przez lekarza specjalistę. Zakwalifikowane dzieci zostaną podzielone na dwie 15 – osobowe grupy pod kątem charakteru schorzenia.

Czas trwania:
Zajęcia będą realizowane od stycznia 2021 r. do grudnia 2021 r. Cykl dla każdej grupy składać się będzie z 30 spotkań po 60 minut prowadzonych w częstotliwości 1 raz w tygodniu.

Miejsce:
Zajęcia będą się odbywać na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 26 przy ulicy Tatrzańskiej 40 lub w filii przy ulicy Wolności 25. Wybór miejsca będzie podyktowany dostępnością sali. Obie grupy będą ćwiczyły w tym samym czasie, każda pod nadzorem innego specjalisty.

Kryterium uczestnictwa:
W zajęciach będą mogły wziąć udział dzieci:
• posiadające zalecenie rozpoczęcia ćwiczeń korekcyjnych zawarte w wyniku badania realizowanego w ramach programu Gdyński Zdrowy Uczeń,
• posiadające rozpoznaną przez lekarza – specjalistę wadę postawy oraz zalecenia podjęcia działań terapeutycznych w zakresie korekty wad postawy

Informacja o naborze uczestników:
Rozpowszechnienie informacji o naborze dzieci na zajęcia odbędzie się za pomocą następujących kanałów:
• podczas zebrania rodziców w szkołach znajdujących się na terenie dzielnicy (wrzesień 2020),
• poprzez umieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w szkołach znajdujących się na terenie dzielnicy Działki Leśne,
• na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 26.

Rekrutacja:
Zgłoszenia będą przyjmowane mailowo. Przed rozpoczęciem zajęć fizjoterapeuta w oparciu o przedłożone wyniki badań oraz zalecenia specjalistów dokona podziału dzieci na grupy. O przyjęciu na zajęcia decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz ostateczna decyzja fizjoterapeuty.

Realizacja:
Zajęcia będą prowadzone przez fizjoterapeutę – specjalistę rehabilitacji dzieci i młodzieży.

Działania finansowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:
• zakup mat i sprzętu do ćwiczeń
• wynajem sali gimnastycznej
• wynagrodzenie fizjoterapeuty

Szacunkowa łączna wartość projektu

19865 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki