Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi – BO Gdynia

Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zajęcia edukacyjne dla rodziców – cykl warsztatów poszerzających kompetencje wychowawcze wraz z warsztatami rodzinnymi

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Pogórze
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Opis:

Celem projektu jest zrealizowanie bezpłatnego cyklu 10 warsztatów dla rodziców/opiekunów mających na celu poszerzenie kompetencji wychowawczych oraz 5 spotkań rodzinnych opartych na budowaniu więzi z dziećmi. Projekt zakłada wykorzystanie przestrzeni biblioteki jako miejsca spotkań mieszkańców, otwartego na ich pomysły, inicjatywy, działania i aktywności.
Harmonogram realizacji projektu:
Etap wstępny (stycznia 2022 r. -luty 2022 r.)
• Opracowanie plakatów i ulotek.
• Ustalenie szczegółów i harmonogramu spotkań.
I etap projektu (od lutego 2022 r. – do lipca 2022 r.)
• 6 warsztatów edukacyjnych dla rodziców /opiekunów
• 3 warsztaty rodzinne
II etap projektu (od września 2022 r. – do grudnia 2022 r.)
• 4 warsztatów edukacyjnych dla rodziców /opiekunów
• 2 warsztaty rodzinne

UWAGA:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu. Przesunięcia mogą dotyczyć również podanych terminów, z powodów niezależnych od organizatora. Zakładamy możliwość zorganizowania dodatkowych spotkań, o ile realne koszty będą niższe niż zakładane.

Kalkulacja kosztów:

Warsztaty dla rodziców/opiekunów (10X 450 zł) 4500
Warsztaty dla rodzin (5 X 450 zł) 2250
Zakup materiałów do zajęć 300
Promocja i reklama 300

Szacunkowa łączna wartość projektu

7350 zł

Załączniki