Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 173 i 175 przy komisariacie policji i Wspólnotach mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19 na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów – BO Gdynia

Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 173 i 175 przy komisariacie policji i Wspólnotach mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19 na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie terenu w obrębie działki nr 173 i 175 przy komisariacie policji i Wspólnotach mieszkaniowych Zielona 15, 17, 19 na miejsca postojowe dla samochodów i rowerów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/221
Dzielnica
Oksywie
E-mail
zibi.lehmann@wp.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Teren gminny usytuowany w dzielnicy Gdynia - Oksywie przy ul. Zielonej 17 B. Działki nr 175 oraz nr 173 - obręb Gdynia.

Opis:

Na terenie działki nr 175 – oznaczonym jako miejsca postojowe do szerokości 17 m.b. od płotu komisariatu w zakresie granic wyznaczonych na mapce zał. nr 1 wykonać nawierzchnię z płyt typu YOMB na odpowiednim podłożu. Zastosowanie płyt typu YOMB na odpowiednim podłożu spowoduje że przenikalność gruntu nie ulegnie pogorszeniu i nie jest wymagana instalacja odwodnieniowa terenu przeznaczonego na miejsca postojowe. Ideą zgłaszanego projektu jest powstanie miejsc postojowych a nie tzw. parkingu wykonanego z kostki brukowej wymagającego instalacji odwodnieniowej. Do kalkulacji cenowej przyjęto powierzchnie do 900m2 i są to pomiary szacunkowe dotyczące całości zgłoszonego wniosku czyli zagospodarowania działki nr 173,175,179.  Granice miejsc postojowych ogrodzić krawężnikami – około 170 m.b. Dodatkowo projekt zachodzi na fragment działki o nr 179 celem wyrównania powierzchni do drogi dojazdowej.

 Ustalenia 17 mb od płotu komisariatu są wynikiem rozmów i ustaleń  w sekcji BO po złożeniu wniosku z których wynika że projekt skwerku osiedlowego z BO 2014r w swoim zakresie przedstawionym do głosowania pozostawiał miejsce przeznaczone na budowę miejsc postojowych i dotyczył. zagospodarowania 3000m2 efekt finalny planu to zagospodarowanie  3800 m2 powierzchni-jest to niezgodne z regulaminem BO. Ustalono że granice miejsc postojowych w zakresie działki nr 175 zostaną ograniczone żywopłotem.

Miejsca oznaczone jako postojowe dla rowerów wykonać z kostki brukowej i zamontować uchwyty dla rowerów.

W zakresie modernizacji oświetlenia wymienić na posesji komisariatu, na 4 słupach oprawy oświetlające na nowego typu –ideą propozycji było poprawa skuteczności oświetlenia powstającego skwerku oraz miejsc postojowych. Istniejące oświetlenie wew. komisariatu nie spełnia swoich funkcji ze względu na sprawność wydaje się żę idealnym rozwiązaniem byłoby wymiana opraw na bardziej skuteczne jeżeli jednak stanowi to problem to wnioskodawca rezygnuje z tego punktu wniosku. Zostało to ujęte w kalkulacji cenowej  

Miejsca oznaczone jako postojowe dla rowerów wykonać z kostki brukowej i zamontować uchwyty dla rowerów. Zagospodarowanie części działki nr 173 (zał. nr 2) spowoduje wygładzenie nawierzchni i poprawi estetykę pomiędzy działką komisariatu Policji a Kościoła, nie zmieniając zastosowania dotychczasowego terenu.

Zagospodarowanie terenu w sposób zasadniczy poprawia użyteczność terenu, który od lat jest niezagospodarowany, a realizacja inwestycji jest wspólna dla mieszkańców osiedla i parafian kościoła św. Ducha i św. Katarzyny, interesantów komisariatu Policji nr 5. Inwestycja będzie także pomocna mieszkańcom osiedla Oksywie korzystających z powstającego Skwerku Osiedlowego i wybudowanego boiska oraz siłowni. Powstanie stanowisk dla rowerów poprawia dostępność korzystania z powstałej infrastruktury.

 

 

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych w przybliżeniu 900 m kw. z płyt YOMB - 900 x 251,73 zł: 226557;

Krawężniki 170 m.b. - 170 x 106,65 zł: 18130zł;

Montaż i wykonanie stanowisk miejsc postojowych dla rowerów (30 m kw. chodnika) - 30 x 287 zł: 8610zł;

Uchwyty do mocowania rowerów (8 szt.) - 8 x 250 zł: 2000zł;

Wykonanie nawierzchni na działce nr 173 z płyt YOMB, ok. 230 m kw. - 230 x 251,73 zł: 57898zł;

Krawężniki ok. 65 m.b. - 65 x 106,65 zł: 6932zł;

Uzgodnienia, wykonanie dokumentacji i inne: 32000zł;.

 

Szacunkowa łączna wartość projektu

352127 zł

Mapa Lokalizacji