Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu. – BO Gdynia

Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie terenu przy ul. Chylońskiej 217 w formie ogólnodostępnego ogrodu.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Cisowa
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Teren zielony znajduje się przed budynkiem na działce przy ul. Chylońskiej 217 i bezpośrednio z nią graniczy. Należy do Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i pozostaje od wielu lat niezagospodarowany, częściowo pokryty jest asfaltem, częściowo trawą.

Opis:

Projekt zakłada zaaranżowanie przestrzeni przed budynkiem Chylońska 217. Jest to teren zielony położony w najbliższym sąsiedztwie ulicy. Aby zachować spójność projektu potrzeba by usunąć część wylanego asfaltu w części zaznaczonego na załączonej mapce obszaru (ok 100m2) i zastąpić murawą. Dla wypoczynku mieszkańców postawione zostałaby dwie ławki. Ich sąsiedztwo oprócz trawnika porastałyby rośliny kwitnące. Pod drzewem, które znajduje się w centralnej części obszaru robót znalazłaby się również ławka, która okalałaby pień drzewa. Ławki byłyby drewniane.
Na obszarze okalającym drzewo i w pozostałej części zielonej posadzone zostałyby byliny miododajne i niskie krzewy kwitnące w różnych porach, aby ogród jak najdłużej tętnił życiem. Ogród, oprócz funkcji wypoczynkowej, przyczyni się do estetyzacji tego miejsca. Wprowadzenie roślin przyjaznym owadom wpłynie na kształtowanie krajobrazu, którego owady razem z rodzimymi gatunkami roślin są nieodłącznym elementem.
Ogród pełniłby również funkcję edukacyjną. Na co dzień mogliby dbać o niego wolontariusze, dzieci z okolicznej szkoły czy przedszkola. Na terenie odbywać by się mogły również zajęcia edukacyjne dla dzieci np. z tworzenia domków dla owadów.
Pragniemy, aby ogród był dostępny dla wszystkich jako miejska ostoja spokoju.
Prace obejmować będą skucie asfaltu i zastąpienie go trawą, wyłożenie kostką lub płytami betonowymi dojść do miejsca pod altanką, nasadzenia roślin bylinowych i cebulowych, posadzenie nowej murawy oraz ogrodzenie niskim płotkiem.
Wszystkie ceny w poniższym kosztorysie zostały uśrednione. Posiłkowałem się częściowo cenami podanymi w cenniku dostępnym na stronie Budżetu Obywatelskiego oraz cenami znalezionymi w internecie.

Kalkulacja kosztów:

Położenie trawnika (ok 150 m2 x 30 zł/m2) 4500
Zakup bylin (160 szt. tj. 9szt/m2 = 18m2 x 150 zł) 2700
Zakup roślin cebulowych (ok 200 szt = 6 x 300 zł/m2) 1800
Zakup 4 róż pnących (4 szt. x 40 zł) 160
Przygotowanie podłoża pod nasadzenia (ok 150m2 x 35zł/m2) 5250
Ściółkowanie (kora) (ok 150m2 x 22zł/m2) 3300
Ławka okalająca drzewo (1szt.) 6000
Ławka drewniana (2 szt.) 3000
Kosz na śmieci (2 szt.) 3000
Tablica informacyjna (1 szt.) 1000
Niskie ogrodzenie (z 3 stron) (ok 40mb x 200zł) 8000
Kostka brukowa (30m2 x 300zł) 9000
Domek dla owadów (2 szt.) 120
Domek dla ptaków (1 szt.) 100
Piodełko dla ptaków (1 szt.) 200
Koszt usunięcia asfaltu (ok 100m2 x 85zł) 8500
Wywóz gruzu (ok 2 t x 200 zł) 400
Wywóz odpadów zielonych (1 t x 300zł) 300
Zakup niskich krzewów kwitnących (12 szt. x 40 zł) 480
Koszt dokumentacji projektowo-kosztorysowej 10000
Koszt projektu zieleni 4000
Koszt pielęgnacji zieleni (przez 3 lata) 5500

Szacunkowa łączna wartość projektu

77310 zł

Załączniki