Zagospodarowanie terenu pomiędzy wieżowcami przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni i ul. Chylońskiej 33 w Gdyni – BO Gdynia

Zagospodarowanie terenu pomiędzy wieżowcami przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni i ul. Chylońskiej 33 w Gdyni

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie terenu pomiędzy wieżowcami przy ul. Wiejskiej 3 w Gdyni i ul. Chylońskiej 33 w Gdyni

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

ul. Wiejska 3 i ul. Chylońska 33 w Gdyni

Opis:

Projekt, który Państwu przedstawiamy zakłada przeprowadzenie prac modernizacyjnych i rekultywacyjnych zdegradowanych terenów zielonych pomiędzy wieżowcami przy ul. Wiejskiej 3 i Chylońskiej 33 w Gdyni.
Teren ten wymaga utwardzenia oraz zabezpieczenia. W szczególności dużym utrudnieniem dla wszystkich mieszkańców jest korzystanie z tego terenu podczas opadów deszczu. Bardzo istotne są również względy estetyczne. Działka usytuowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie reprezentacyjnego Parku Kilońskiego, natomiast teren pomiędzy wieżowcami nie tworzy z parkiem harmonijnej całości – przede wszystkim nie można go zaliczyć do atrakcyjnym estetycznie. Modernizacja tego terenu przyczyni się do znacznego wzrostu walorów i wzbogacenia ładu przestrzennego dzielnicy. W załączeniu zdjęcie obecnego stanu oraz proponowanej technologii rekultywacji terenu zielonego.