Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów – BO Gdynia

Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zagospodarowanie i poprawa estetyki terenu pomiędzy ul. Żelazną, Szpunara i Steyera – stworzenie miejsca do aktywnej rekreacji, uporządkowanie zieleni oraz budowa wybiegu dla psów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/238
Dzielnica
Pogórze
E-mail
awojewoda@wss.gda.pl
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Teren pomiędzy dolnym , a górnym tarasem, ulicami Żelazna - Szpunara. Zlokalizowany na fragmentach działek nr.: 834, 848, 1230, 1233; obręb 0023 Pogórze. Teren należy 135 ZP zieleń urządzona w/g obowiązującego MPZP nr0401 i i jest w zasobach Gminy Miasto Gdynia. Nazwany, przez część mieszkańców- "Zielona Górka",

Opis:

W poprzednich edycjach Budżetu Obywatelskiego w 2016 i 2017 roku i dużemu poparciu mieszkańców, udało się uporządkować i zinwentaryzować zdziczałą zieleń, poza tym przeprowadzono badania geologiczne i część projektów wykonawczych na elementy infrastruktury. W edycji BO 2018 planuje się zrealizowanie: 1. Wybieg dla psów. 2. Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw. 3. Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu. 4. Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury – kosze na śmieci, ławki. Planowane są też nasadzenia krzewów ozdobnych.

Kalkulacja kosztów:

Wybieg dla psów60000
Miejsce rekreacyjne wzbogacone o elementy placu zbaw40000
Palisady tworzące tarasy na całej długości skarp, mające na celu wzmocnienie terenu100000
Estetyzacja terenu poprzez uporządkowanie zdziczałej zieleni i dodanie elementów małej architektury53000

Szacunkowa łączna wartość projektu

253000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki