Zabezpieczenie chodników przez punktowe postawienie słupków ograniczających – ul. Felińskiego – BO Gdynia

Zabezpieczenie chodników przez punktowe postawienie słupków ograniczających – ul. Felińskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Zabezpieczenie chodników przez punktowe postawienie słupków ograniczających – ul. Felińskiego

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

ul. Romana Felińskiego - chodniki na styku jezdni

Opis:

Uniemożliwienie parkowania w miejscu do tego nieprzeznaczonym przez uporzadkowanie ruchu – zainstalowanie słupków blokujących.

Kalkulacja kosztów:

Słupek wraz z instalacją (30 sztuk) 9500

Szacunkowa łączna wartość projektu

9500 zł

Załączniki