Wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż Legionów od Ujejskiego do nr 59 wraz z uspokojeniem ruchu na odcinku do ulicy Redłowskiej oraz wyniesienie przejścia Ujejskiego/Legionów – BO Gdynia

Wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż Legionów od Ujejskiego do nr 59 wraz z uspokojeniem ruchu na odcinku do ulicy Redłowskiej oraz wyniesienie przejścia Ujejskiego/Legionów

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wyznaczenie pasów rowerowych wzdłuż Legionów od Ujejskiego do nr 59 wraz z uspokojeniem ruchu na odcinku do ulicy Redłowskiej oraz wyniesienie przejścia Ujejskiego/Legionów

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Projekt przewiduje wydłużenie istniejących pasów rowerowych w ulicy Legionów na odcinku Redłowska – Ujejskiego wraz z niezbędnym uspokojeniem ruchu i zabezpieczeniem przejść dla pieszych.

Opis:

Razem poprawmy system ścieżek rowerowych w Gdyni! Gdyńskie drogi rowerowe cały czas nie stanowią spójnego i bezpiecznego systemu. Zmieńmy to głosując w Budżecie Obywatelskim. Wspólnie rozpocznijmy działania na rzecz kolejnego etapu tworzenia infrastruktury rowerowej wzdłuż ulicy Legionów.

Ulica Legionów stanowi główny ciąg komunikacyjny Wzgórza św. Maksymiliana. Łączy ona dzielnice Redłowo, Wzgórze św. Maksymiliana i Kamienną Górę. Przy tej ulicy znajduje się wiele obiektów użyteczności publicznej, usług. Powstają także nowe budynki mieszkaniowe, czy Park Centralny. Mimo to wzdłuż ulicy Legionów (na tym odcinku) nie ma żadnych udogodnień dla rowerzystów. W efekcie ulica ta dla rowerzystów jest nieprzyjazna: muszą oni jechać w ruchu ogólnym, co nie jest postrzegane jako bezpieczne. Wobec braku miejsca na drogi rowerowe i szerokiego pasa jezdni, najlepszym rozwiązaniem wydaje się właśnie wyznaczenie pasów rowerowych oraz uspokojenie ruchu tak, by było przestrzegane ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Projekt polega na wyznaczeniu pasów rowerowych wzdłuż ulicy Legionów (takich samych jak na wysokości os. Zielonego) na odcinku Ujejskiego do Legionów nr 59 (w stronę Kamiennej Góry (Wzdłuż ul. Legionów 44-50 zostaną miejsca postojowe zostaną zamienione na pas rowerowy). Na odcinku Legionów 59 – Redłowska (tam gdzie jest to wykonalne bez poszerzania jezdni) zostanie uspokojony ruch przy pomocy zmiany oznakowania. W miejscach, gdzie funkcjonują przejścia dla pieszych z azylem pasy będą miejscowo przerwane, zaś dla uspokojenia ruchu zostaną wykonane wyniesienia przejść dla pieszych. Dodatkowo zostanie wybudowane nowe wyniesione przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z Ujejskiego, gdzie kierowcy notorycznie przekraczają prędkość.

Im lepsze warunki do poruszania się rowerem, tym więcej mieszkańców wybierze rower. Im. Więcej gdynian wybierze rower, tym mniejsze będą korki na ulicach, tym mniejszy tłok będzie w komunikacji miejskiej, tym czystsze będzie powietrze, zaś ulice cichsze i bezpieczniejsze. Każdy z nas jest rowerzystą – część dojeżdża rowerem do pracy, inni do szkoły, zaś jeszcze inni wybierają rower jako rekreację. Stąd dalszy rozwój dróg rowerowych to same korzyści dla miasta i wszystkich jego mieszkańców.

Dlatego zachęcamy wszystkich do głosowania na nasz projekt!

Kalkulacja kosztów:

Wyznaczenie pasów rowerowych na odcinku Ujejskiego-Legionów 59 (210 m2 * 7,38 zł) 1549
Wyniesienie przejścia dla pieszych (Ujejskiego/Legionów) 45000
Kanalizacja deszczowa dla przejścia dla pieszych Ujejskiego/Legionów 30000
Próg zwalniający plus oznakowanie na wysokości 30 metrów od skrzyż. Legionów/Reja 7000
Próg zwalniający plus oznakowanie na wysokości 30 metrów od skrzyż. Legionów/Harcerska 7000
Oznakowanie poziomie na odcinku Ujejskiego-Redłowska (znaki P-23, P-27*20 szt.*187,00 zł)) 3740
Oznakowanie pionowe na odcinku Ujejskiego-Legionów 59 (2 szt. * 919 zł) 1838
Próg zwalniający plus oznakowanie na wysokości Legionów nr 83 7000
Dokumentacja projektowa (20% kosztów) 15210

Szacunkowa łączna wartość projektu

118337 zł

Załączniki