Wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Ledóchowskiego (powyżej skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka) – BO Gdynia

Wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Ledóchowskiego (powyżej skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wyniesione przejście dla pieszych na ulicy Ledóchowskiego (powyżej skrzyżowania z ul. płk. Stanisława Dąbka)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: ledochowskiego11@wp.pl

ID projektu:

2019/187

Status

Lokalizacja projektu:

Przejście dla pieszych znajduje się powyżej skrzyżowania ul. Ledóchowskiego z ul. płk. Stanisława Dąbka biegnącej na pętlę autobusową.

Opis:

Umieszczenie na ul. Ledóchowskiego powyżej skrzyżowania z ul. płk Dąbka biegnącą na pętlę autobusową płytowego progu przejście dla pieszych na obecnie istniejącym przejściu. Obecne przejście pomimo istniejącego ograniczenia prędkości do 30 km/h oraz znajdującego się około 60 m wyżej progu zwalniającego nie jest bezpieczne. Ulica jest wykorzystywana przez kierowców jako skrót i ominięcie skrzyżowania ulic płk. Dąbka i Eugeniusza Kwiatkowskiego. Uniemożliwia to włączenie się do ruchu mieszkańcom z parkingu znajdującego się wzdłuż ulicy Ledóchowskiego szczególnie w godzinach szczytu komunikacyjnego – zbyt duże prędkości. Jadąc z góry kierowcy po minięciu progu zwalniającego znacznie przyśpieszają co stwarza zagrożenie na istniejącym przejściu z którego korzystają mieszkańcy dzielnicy Obłuże.

Szacunkowa łączna wartość projektu

30000 zł

Załączniki