Wynajem przestrzeni na bibliotekę, czytelnię i miejsce spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia, warsztaty pracowni brudnej w Pustkach Cisowskich-Dempotowie i wydawanie gazetki – BO Gdynia

Wynajem przestrzeni na bibliotekę, czytelnię i miejsce spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia, warsztaty pracowni brudnej w Pustkach Cisowskich-Dempotowie i wydawanie gazetki

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wynajem przestrzeni na bibliotekę, czytelnię i miejsce spotkań mieszkańców, zakup wyposażenia, warsztaty pracowni brudnej w Pustkach Cisowskich-Dempotowie i wydawanie gazetki

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Katarzyna Data-Złoch

E-mail: katarzyna@data-zloch.pl

ID projektu:

2019/280

Status

Lokalizacja projektu:

Czeremchowa 2B

Opis:

W ramach projektu chcemy wynająć pomieszczenia po byłej Poczcie Polskiej przy ul. Czeremchowej 2B ( obiekt należy do gdyńskiej spółdzielni mieszkaniowej) – roczny koszt najmu 154m2 pomieszczeń to 40 000zł.
Na dzień dzisiejszy w dzielnicy Pustki Cisowskie – Demptowo brakuje przestrzeni służącej integracji mieszkańców, miejsca spotkań.
To projekt ponadczasowy i multipokoleniowy, projekt, który pozwoli zaspokoić potrzeby wielu grup mieszkańców naszej dzielnicy. Pomieszczenia budynku przy Czeremchowej 2B wydają się być idealne do zaadoptowania na świetlicę dzielnicową. W pomieszczeniach tych będzie można zorganizować liczne koncerty czy warsztaty tematyczne dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, a które zostaną sfinansowane z tego projektu.

Dzielnicowe centrum spotkań będzie realizowało ideę otwartości na społeczność lokalną – sprzyjając będzie realizowaniu pomysłów mieszkańców, nawiązywaniu sąsiedzkich relacji oraz aktywnemu spędzaniu czasu wolnego w najbliższym otoczeniu. Miejsce to ma być otwarte na mieszkańców i ich inicjatywy w każdym wieku. To ma być ogólnodostępne miejsce, w których mieszkańcy mogą sami być gospodarzami lub współgospodarzami. Mieszkańcy w ramach centrum będą mogli spotkać swoich sąsiadów, uczyć się nawzajem nowych rzeczy (sąsiedzkie warsztaty i szkolenia) organizować spotkania lub po prostu razem spędzać czas.
Będziemy stawiać na integrację międzypokoleniową, integrację sąsiadów oraz edukację obywatelską ( stałe spotkania warsztatowe, które będą poruszały tematykę zarządzania miastem).

Szacunkowa łączna wartość projektu

210000 zł

Załączniki