Wymiana nawierzchni i stworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 – BO Gdynia

Wymiana nawierzchni i stworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wymiana nawierzchni i stworzenie miasteczka ruchu drogowego na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/201
Dzielnica
Działki Leśne
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Plac apelowy na terenie Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Witomińskiej 25/27 w Gdyni. Plac w kształcie prostokąta o wym. 32m x 22m, pow. ok. 704 m2. Teren szkoły – Własność: gmina.

Opis:

Wymiana nawierzchni na placu przed szkołą (ZSS nr 17 w Gdyni). Obecnie nawierzchnia placu z nierównych i popękanych płyt betonowych. Plac służy do zbiórek i apeli z okazji uroczystości szkolnych, jak również – rekreacji i prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych. W ZSS nr 17 uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, Część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Wymiana nawierzchni stworzyłaby możliwość bezpiecznego poruszania się po placu wszystkim, niezależnie od sprawności ruchowej. Nowa nawierzchnia miałby być wykonana z kostki betonowej (bez fazy). Dodatkowo plac mógłby być wykorzystywany w celach edukacyjnych. Kostkę proponuję ułożyć w taki sposób (rysunek w załączeniu), aby większość placu była w kolorze szarym (szara kostka), a część – imitująca jezdnię – w kolorze czarnym (czarna kostka). Ponadto, aby stworzyć obraz przejścia dla pieszych, można by wkomponować pasy uwagi (4 małe place o wym. Ok. 0,5 m na 3,0 m), tj. nawierzchnie z wypustkami w kolorze żółtym (płytki integracyjne). Dodatkowo na czarnej kostce w dwóch miejscach można by namalować pasy – przejście dla pieszych i obok – dla rowerzystów. Dzięki temu dzieci uczęszczające do szkoły mogłyby w bezpiecznych warunkach uczyć się zasad korzystania z przejścia (walory edukacyjne), a także poruszać się po wyznaczonym torze (jezdni) – na rowerach, rolkach lub wózkach inwalidzkich (ćwiczenie sprawności w manewrowaniu). Dodatkowo przewiduje się wykonanie znaków informujących o przejściu dla pieszych (znaki demontowalne). Plac ten może pełnić również funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców dzielnicy.

Kalkulacja kosztów:

Wymiana istniejącej nawierzchni z płyt betonowych na nawierzchnię z kostki betonowej (bez fazy); za wymianę 1m2 nawierzchni (z rozbiórką starej nawierzchni, wywozem gruzu do właściwego miejsca zagospodarowania i wszelkimi kosztami niezbędnymi do wykonania nowej nawierzchni., tj. korytowania, podbudowy itd.) Przyjęto 180 zł brutto: 704 m2 x 200 zł brutto/m2 = 140800 zł brutto140800
Wykonanie obrzeży betonowych na długości ok. 54 mb; za 1 mb obrzeża przyjęto cenę brutto: 25,00 zł; 54 mb. x 25,00 zł brutt/mb = 1350 zł1350
Wymalowanie oznakowania poziomego jezdni – w dwóch miejscach (30,60* 3*0,5*4) x 2 =367,20 zł brutto368
Montaż tarczy znaku informacyjnego typu D – prostokąt o wymiarach 600x750mm lub 600x600mm folia odblaskowa II generacji z materiałem* - 513,03 zł brutto* 2= 1.026,06 zł1026
Montaż słupka do znaku drogowego/lustra z rury stalowej ocynkowanej z materiałem- 365,21*2 szt.= 730,42 zł731
Koszty pozostałe (uwzględniają np. wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie odwodnienia terenu, wykonanie pasów uwagi oraz ewent. różnicę w cenie kostki w kolorze czarnym): 37425 zł37425

Szacunkowa łączna wartość projektu

187700 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki