Wykonanie utwardzonych alejek spacerowych / ciągów pieszych o długości całkowitej 210 mb i szerokości 1 m na terenie ogródków działkowych przy ul. II MPS w Gdyni Witomino-Leśniczówka – BO Gdynia

Wykonanie utwardzonych alejek spacerowych / ciągów pieszych o długości całkowitej 210 mb i szerokości 1 m na terenie ogródków działkowych przy ul. II MPS w Gdyni Witomino-Leśniczówka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie utwardzonych alejek spacerowych / ciągów pieszych o długości całkowitej 210 mb i szerokości 1 m na terenie ogródków działkowych przy ul. II MPS w Gdyni Witomino-Leśniczówka

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: gustaw.bijowski@gmail.com

ID projektu:

2016/306

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Lokalizację projektu stanowią tereny zielone ogródków działkowych, w rejonie których znajduje się naturalny ciek wodny /występują w nim rozmaite gatunki płazów chronionych. Teren jest własnością gminy Gdynia.

Opis:

Urzeczywistniony projekt będzie służyć mieszkańcom dzielnicy, jak również Zespołowi Szkół nr 7 w celu wycieczek tematycznych z uwagi na umiejscowiony tam zbiornik wodny gdzie znajduje się unikalna flora i fauna (siedlisko chronionych płazów – traszki i żaby).

Szacunkowa łączna wartość projektu

16789 zł

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie utwardzonych alejek spacerowych ciągów pieszych o długości całkowitej 210 mb i szerokości 1 m na terenie ogródków działkowych przy ul. II MPS w Gdyni Witomino-Leśniczówka. 16 789,50

Załączniki