Wykonanie nowego chodnika z rozbiórką starej nawierzchni na ul. Łąkowej – BO Gdynia

Wykonanie nowego chodnika z rozbiórką starej nawierzchni na ul. Łąkowej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie nowego chodnika z rozbiórką starej nawierzchni na ul. Łąkowej

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Gdynia-Witomino wzdłuż posesji 2,4,6,8,10 na ulicy Łąkowej

Opis:

Wykonanie chodnika szerokości 1 m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z rozbiórką starego chodnika.

Kalkulacja kosztów:

Długość chodnika wzdłuż posesji nr 2,4,6,8,10 na ul. Łąkowej wynosi 120 m x 450,00 zł - 54 000,00 zł.