Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika – BO Gdynia

Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie nawierzchni bitumicznej parkingu i remont chodnika

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Parking przy ul. Szafranowej na wysokości Szafranowa 4, działka nr 80/1 Chodnik wzdłuż ul. Szafranowej na wysokości Rdestowa 25

Opis:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej, możliwa konieczność częściowej wymiany krawężników.(pow. 964 m2) Wykonanie chodnika z kostki betonowej z obrzeżem i z rozbiórka starego (dł. około 100 m)

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na istniejącym parkingu wraz z wjazdami - 135 000 Remont istniejącego chodnika - rozbiórka starego, ułożenie kostki brukowej - 65 000