Wykonanie nawierzchni bitumicznej – parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika ul. Rdestowa 25 – BO Gdynia

Wykonanie nawierzchni bitumicznej – parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika ul. Rdestowa 25

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie nawierzchni bitumicznej – parking z drogą dojazdową Szafranowa 4 i remont nawierzchni chodnika ul. Rdestowa 25

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: wawerwie@onet.pl

ID projektu:

2015/317

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

ul. Szafranowa 4 - parking działka nr 80/1 KM 30 obręb WK. ul. Rdestowa 25 działki nr 80/1, 66/1, 161/1, 158/1,160/1 KM 30 obręb WK. Działki stanowią własność Gminy Miasta Gdynia. Parking z drogą dojazdową oraz chodnik zostały oznaczone na mapkach.

Opis:

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na obecnym parkingu oraz wykonanie chodnika z kostki brukowej

Szacunkowa łączna wartość projektu

200000 zł

Kalkulacja kosztów:

1. Wykonanie nawierzchni bitumicznej - parking wraz z drogą 135 000,- zł. 2. Wykonanie chodnika Rdestowa 25 -65 000,- zł.

Załączniki