Wykonanie kolorowego miasteczka ruchu drogowego wraz z wymianą nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27 – BO Gdynia

Wykonanie kolorowego miasteczka ruchu drogowego wraz z wymianą nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie kolorowego miasteczka ruchu drogowego wraz z wymianą nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 przy ul. Witomińskiej 25/27

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
DZL/0016
Dzielnica
Działki Leśne
Autor projektu
Urszula Kubicka-Formela
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

ul. Witomińska 25/27, Gdynia

Opis:

Wymiana nawierzchni, wraz z wykonaniem odwodnienia terenu, na placu przed szkołą (ZSS nr 17 w Gdyni) oraz budowa nowych schodów z balustradami i pochylnią dla osób z niepełnosprawnościami (wraz z przygotowaniem terenu do prowadzenia robót), od strony boiska, tak aby umożliwić korzystanie z tego miejsca osobom poruszającym się na wózkach z zewnątrz – nie tylko z budynku szkoły. Proponuję wykonać rozbiórkę jednego ciągu schodów (zlokalizowanego bliżej ul. Witomińskiej), a następnie wybudować je na nowo. Budowę pochylni proponuję rozpocząć w pobliżu planowanych do przebudowy schodów i wyprowadzić ją w pobliżu drugiego ciągu schodów, który z uwagi na ograniczone środki finansowe pozostanie w stanie niezmienionym, lub zostanie zastąpiony częścią pochylni (do rozstrzygnięcia na etapie wykonywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej). Należy również dobudować brakujący fragment chodnika, aby umożliwić wygodny dostęp dla OzN do projektowanej pochylni. Obecnie nawierzchnia placu jest ze starych, nierównych i popękanych płyt betonowych. Plac służy do zbiórek i apeli z okazji uroczystości szkolnych, jak również – rekreacji i prowadzenia niektórych zajęć edukacyjnych. W ZSS nr 17 uczą się dzieci z różnymi niepełnosprawnościami. Część z nich porusza się na wózkach inwalidzkich. Wymiana nawierzchni stworzyłaby możliwość bezpiecznego poruszania się po placu wszystkim, niezależnie od stopnia sprawności ruchowej. Nowa nawierzchnia miałaby być wykonana z kostki betonowej (bez fazy). Dodatkowo plac mógłby być wykorzystywany w celach edukacyjnych. Kostkę proponuję ułożyć w taki sposób (rysunek w załączeniu), aby większość placu była w kolorze szarym (szara kostka), a część – imitująca jezdnię – w kolorze czarnym (czarna kostka). Ponadto, aby stworzyć obraz przejścia dla pieszych, można by wkomponować pasy uwagi (4 małe place o wym. ok. 0,5 m x 3,0 m), tj. nawierzchnie z wypustkami w kolorze żółtym (płytki integracyjne). Dodatkowo na czarnej kostce w dwóch miejscach można by namalować pasy – przejścia dla pieszych i obok – dla rowerzystów. Dzięki temu dzieci uczęszczające do szkoły mogłyby w bezpiecznych warunkach uczyć się zasad korzystania z przejścia (walory edukacyjne), a także poruszać się po wyznaczonym torze (jezdni) – na rowerach, rolkach lub wózkach inwalidzkich (ćwiczenie sprawności w manewrowaniu). Dodatkowo przewiduje się wykonanie znaków informujących o przejściu dla pieszych (znaki demontowalne) oraz wkomponowanie w nawierzchnię gry w klasy lub innych gier podwórkowych. Plac ten może pełnić również funkcję edukacyjno-rekreacyjną dla mieszkańców dzielnicy. Miasteczko ruchu drogowego można wykonać także w oparciu o dostępne produkty – gry podwórkowe (w postaci nadruków na nawierzchni) z masy termoplastycznej (w załączeniu zdjęcie z realizacji, źródło: gdynia.pl).

Szacunkowa łączna wartość projektu

286650 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki