Wykonanie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Cylkowskiego 11 A i B – BO Gdynia

Wykonanie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Cylkowskiego 11 A i B

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie drogi dojazdowej do bloku przy ul. Cylkowskiego 11 A i B

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/226
Dzielnica
Redłowo
E-mail
jozeflesniewicz@gmail.com
Status:
Odrzucony
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Teren należący do Gminy Urzędu Miasta Gdyni pomiędzy blokami numer 11 i 9 przy ulicy L. Cylkowskiego

Opis:

Utwardzenie placu o powierzchni 11 m x 25 m w celu wykonania drogi dojazdowej w pobliże klatek A i B (samochody pogotowia ratunkowego były już wyciągane z tego rejonu przez wezwaną na pomoc straż pożarną). Wykonanie w tym rejonie miejsc parkingowych, nawierzchnia z płyt Yomb

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie koryta na powierzchni 11 x 25 m. mechanicznie gr.II-IV głębokość 30 cm. 275 m x 2,64 = 726 - Wywóz gruzu 4 m3 x 45,00 = 180 - Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15 x 30 cm. Na podsypce cementowo — piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 61 mb x 4479 = 2732,19 - Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm. 275 m2 x 55,10 =15 152,50 - podsypka cementowo-piaskowa zagęszczona o grubości 5 cm pod płyty Yomb 275 m2 x 18,09 = 4974,75 - nawierzchnia z płyt betonowych typu Yomb 275 m2 x 70,0 0= 19 250,00

Szacunkowa łączna wartość projektu

43015 zł

Mapa Lokalizacji