Wykonanie chodnika na ul.Bp.Dominika – BO Gdynia

Wykonanie chodnika na ul.Bp.Dominika

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie chodnika na ul.Bp.Dominika

Kropeczki jako tło strony

Lokalizacja projektu:

Wykonanie chodnika na ul.Bp. Dominika strona parzysta na wysokości numerów od 3 do 43. Właściciel terenu - Gmina Gdynia

Opis:

Rozebranie starego chodnika o szerokości 2 m z krawężnikiem i obrzeżem. Ułożenie nowego chodnika o szerokości 2 m z krawężnikiem i obrzeżem.

Kalkulacja kosztów:

Chodnik o szerokości 2 m w krawężniku i obrzeżu z rozbiórką starego chodnika. Kalkulacja za 1 m/bieżący 1.Roboty przygotowawcze 110,32 2.Roboty brukarskie 426,64 3.Koszty inne 1 suma robót netto 537,96 Stawka VAT 23% 123,73 Suma robót bruto m/bież. 661,69 4.Wykonanie nowego chodnika 224,9m o szerokości 2m w krawężniku i obrzeżu z rozbiórką starego. 224,9m x 661,69zł = 148814,08 zł