Wykonanie brakującego chodnika na odcinkach pólnocnego pobocza ul. Powstania Styczniowego między ul. Weteranów i Obrońców Westerplatte – BO Gdynia

Wykonanie brakującego chodnika na odcinkach pólnocnego pobocza ul. Powstania Styczniowego między ul. Weteranów i Obrońców Westerplatte

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wykonanie brakującego chodnika na odcinkach pólnocnego pobocza ul. Powstania Styczniowego między ul. Weteranów i Obrońców Westerplatte

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: marek.stasik@upcpoczta.pl

ID projektu:

2017/130

Status

Odrzucony

Lokalizacja projektu:

Północne pobocze ul. Powstania Styczniowego na odcinku między ulicami Weteranów i Obrońców Westerplatte.

Opis:

Wykonanie brakującego chodnika na 3 odcinkach północnego pobocza ul. Powstania Styczniowego  między ulicami Weteranów i Obrońców Westerplatte o łącznej długości ok 80m. Obecnie jest to jedyny odcinek ul. Powstania Styczniowego pozbawiony chodnika po stronie północnej, po której znajdują się osiedla oraz domy jednorodzinne. Obecnie w desczowe dni i zimą po odwilży pobocze zamienia sie w grząskie błoto, dodatkowo rozjeżdżane przez parkujące na nim samochody. Położenie chodnika na brakującym odcinku umożliwiłoby mieszkańcom okolicy bezpieczne i komfortowe pokonywanie pieszo drogi do skrzyżowania z Al. Zwycięstwa oraz znacznie zwiększyło estetykę okolicy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

37686 zł

Kalkulacja kosztów:

80 mb x 471,07 zł = 37 686 zł

Wykonanie 1mb chodnika nowego szerokości 1,5m ograniczonego z jednej strony krawężnikiem z drugiej obrzeżem - 471,07zł   (zgodnie z zamieszczonym na stronie bo kosztorysem). 

Szacunkowa długosć brakujących odcinków to ok. 80 m.

 

Załączniki