Wygodniejsze dojście do sklepów – budowa łącznika chodnikowego pomiędzy ulicą Starodworcową i Wielkopolską – BO Gdynia

Wygodniejsze dojście do sklepów – budowa łącznika chodnikowego pomiędzy ulicą Starodworcową i Wielkopolską

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wygodniejsze dojście do sklepów – budowa łącznika chodnikowego pomiędzy ulicą Starodworcową i Wielkopolską

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2016/317
Dzielnica
Wielki Kack
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2016

Lokalizacja projektu:

Starodworcowa, róg Wielkopolskiej

Opis:

PROBLEM: W chwili obecnej chodnik przy skrzyżowaniu Starodworcowej i Wielkopolskiej nie odzwierciedla sposobu, w jaki poruszają się piesi zmierzający do przejścia przez ul. Wielkopolską. Wbrew zamysłom projektanta jezdni piesi nie poruszają się pod kątem 90 st., lecz wybierają skrót do przejścia dla pieszych (również odsuniętego od skrzyżowania dla wygody kierowców) przez piaszczystą/błotnistą ścieżkę zby zdążyć na zielone światło (skrócone w ramach projektu TRISTAR do niezbędnego minimum). CEL: poprawa jakości infrastruktury dla pieszych w mocno uczęszczanym rejonie Wielkiego Kacka. DZIAŁANIE: Zgłaszany projekt polega na wybudowaniu fragmentu chodnika (około 30 metrów) jako skrótu do przejścia. EFEKT: Dzięki realizacji projektu powstanie drobny, ale ułatwiający życie pieszym skrót do „Biedronki" i przejścia przez ulicę Wielkopolską. Poprawi się w ten sposób jakość infrastruktury dla pieszych. Warto pamiętać, że w 2018 roku za skrzyżowaniem z ulicą Starodworcową powstanie dodatkowy przystanek ZKM w stronę Centrum, a więc rola takiego skrótu jeszcze się zwiększy. Chodnik wzdłuż ulicy Starodworcowej będzie modernizowany w tym roku ze środków miejskich (uzyskał zbyt mało głosów w ramach BO w 2015 roku). Projekt skrótu będzie stanowił uzupełnienie miejskiej modernizacji i dostosuje do naturalnych sposobów poruszania się człowieka (wbrew poglądom inżynierów twierdzących, że człowiek porusza skręcając pod kątem 90 stopni). Jak widać, nawet Google Street View taką sytuację skracania drogi uwiecznił 🙂 Miasto przyjazne dla pieszych to miasto szczęśliwe! Dlatego gorąco zachęcam do głosowania!

Kalkulacja kosztów:

Wykonanie 30 mb chodnika o szerokości 2m ograniczonego obrzeżami = 15 575,40 dokumentacja projektowa = 10 000 RAZEM = 25 575,40

Szacunkowa łączna wartość projektu

25800 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki