Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego – BO Gdynia

Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wybieg dla psów z torem agility przy ul. II MPS, obok nowego zbiornika retencyjnego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Witomino
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Teren dawnych działek na styku ul. II MPS i Wielkokackiej, obok nowego zbiornika retencyjnego. Szczegółowa lokalizacja w obrębie wskazanych działek zostanie ustalona po zatwierdzeniu planu zagospodarowania terenu, przygotowanego przez Radę Dzielnicy.

Opis:

Projekt zakłada utworzenie ogrodzonego wybiegu dla psów, z nawierzchnią żwirową, wyposażonego w urządzenia do zabawy, tzw. tor agility.

Projekt wpisuje się w plan zagospodarowania terenu, przygotowany przez Radę Dzielnicy Witomino. Lokalizacja projektu to teren po dawnych, dzikich ogródkach działkowych, obecnie splantowany i gotowy do zagospodarowania. Działka stanowi własność Gminy. Zagospodarowanie terenu podniesie jego atrakcyjność dla mieszkańców całego Witomina i okolicznych dzielnic, gdzie nie ma bezpiecznych wybiegów dla psów. Inwestycja będzie też początkiem szeregu działań służących utworzeniu na odzyskanym terenie przestrzeni o charakterze otwartym, przeznaczonej do powszechnej rekreacji i odpoczynku.

W projekcie zaproponowano nawierzchnię żwirową – jest to podłoże ekologiczne, pozwalające na dobrą retencję wód opadowych bez ryzyka tworzenia się kałuż i błota na powierzchni, co byłoby utrudnieniem w poruszaniu się po terenie wybiegu.

Dojście do wybiegu, wraz z obszarem furtki-śluzy i terenem bezpośrednio przy wejściu (po wewnętrzne stronie wybiegu) stanowić będzie chodnik z kostki. Jedna z ławek powinna być umiejscowiona bezpośrednio przy wejściu, na wskazanym fragmencie z kostki, co ułatwi korzystanie z wybiegu osobom mającym trudności w poruszaniu się.

Powierzchnia wybiegu: ok. 500 m2 (20 x 25 m) plus 3 m2 furtka-śluza (1,5m x 2m).

Na mapie poglądowej zaznaczono 3 przykładowe lokalizacje wybiegu. Szczegółowa lokalizacja w obrębie wskazanych działek zostanie ustalona po zatwierdzeniu planu zagospodarowania terenu, przygotowanego przez Radę Dzielnicy (obecnie w fazie zatwierdzania we właściwym wydziale Urzędu miasta). W miarę możliwości wybieg powinien być umiejscowiony w bezpośrednim pobliżu istniejących drzew, celem zapewnienia zacienienia w słoneczne dni.

Wybieg umiejscowiony będzie na terenie ogólnodostępnym, wolnym od barier architektonicznych.

Kalkulacja kosztów:

Słupek do slalomu 500zł x5 2500
Murek niski 2500 zł x 1 2500
Murek wysoki 3500 zł x 1 3500
Pochylnia z tunelem 5000 zł x 1 5000
Ławka z oparciem i podłokietnikami 1500 zł x2 3000
Stojak rowerowy „U” 1200 zł x 2 2400
Nawierzchnia żwirowa z obrzeżami – 200 zł/m2 *500m2 100000
Ogrodzenie metalowe systemowe (wys. min. 1,5 m) – ok. 250 zł/mb*90m 22500
Furtka metalowa systemowa z samodomykaczem 2 szt. (śluza) 2600
Tablica informacyjno-regulaminowa ze słupkiem montażowym 1500 zł x 1 1500
Kosz na śmieci 1000 zł x 2 2000
Nawierzchnia z kostki betonowej (dojście) 100 m2 x 300,00 zł 30000
Dokumentacja projektowa 22000 zł x 1 22000

Szacunkowa łączna wartość projektu

199500 zł

Załączniki