Wybieg dla psów przy ul. Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ul. Demptowską – BO Gdynia

Wybieg dla psów przy ul. Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ul. Demptowską

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wybieg dla psów przy ul. Kartuskiej przed skrzyżowaniem z ul. Demptowską

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/PCD/0002
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
Autor projektu
Monika Rak
E-mail
czaprak@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Wjazd w ulicę Kartuską od skrzyżowania Jaskółcza/Kartuska/Swarzewska w stronę Demptowa

Opis:

Projekt polega na wyznaczeniu wybiegu dla psów w centralnym punkcie Pustek Cisowskich-Demptowa przy ul. Kartuskiej, tak aby zapewnić mieszkańcom dogodny dostęp z różnych punktów dzielnicy. Jest to miejsce zacienione oraz ograniczone pasem zieleni od jezdni, co stanowi duży plus dla opisywanego projektu. Znajduje się także przy istniejącym już ciągu pieszym.

Projekt uwzględnia uporządkowanie terenu, dostawę i montaż kilku urządzeń do zabaw i treningu dla psów oraz wyposażenie dodatkowe, tj. 4 ławki dla właścicieli czworonogów, 2 kosze na śmieci, ogrodzenie oraz wykonanie nawierzchni w obrębie wybiegu. Planowana powierzchnia wybiegu to ok. 500m2. Projektując nawierzchnie należy mieć na uwadze charakter miejsca i stosować materiały naturalne, z których nie tworzy się błoto.

Zakłada się podzielenie wybiegu na dwie przestrzenie, tak aby więcej psów mogło korzystać z wybiegu w tym samym czasie bez zbędnych interakcji. Przeszkody wykonane z naturalnych surowców lub recyklingu (np. opony). Część urządzeń treningowych mogą stanowić naturalne przeszkody, np. pień powalonego drzewa.

Prace z zakresu inwentaryzacji zieleni z gospodarką drzewostanem winny zakładać pozostawienie naturalnego charakteru miejsca. Ingerencja w istniejąca roślinność powinna polegać głownie na oczyszczeniu terenu z samosiewów oraz wskazaniu drzew do wycinki, kolidujących z planowanym wybiegiem, jeśli będą występować przesłanki przyrodnicze lub związane z bezpieczeństwem. W innym przypadku projekt nie powinien uwzględniać usuwania drzew z przedmiotowego terenu. JEŚLI NIE JEST TO ABSOLUTNIE NIEZBĘDNE NALEŻY UNIKNĄĆ USUNIĘCIA DRZEW. W projekcie zaplanowano nasadzenia 4 drzew i 10 krzewów w ramach rekompensaty za ewentualną wycinkę drzew (lub przesadzenie drzew jeśli to możliwe) jako uzupełnienie pasa zieleni oddzielającej teren od jezdni. Dobór gatunkowy powinien być dostosowany do istniejących na tym obszarze drzew i krzewów, na etapie projektowym należy go uzgodnić z Wydziałem Ogrodnika Miasta.

Na etapie opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej należy skonsultować wybór ławek z Plastykiem Miasta oraz należy uwzględnić zapewnienie dostępu do obiektu osobom z niepełnosprawnościami, aby spełnić Standardy Dostępności. Ilość i rodzaj elementów małej architektury należy traktować jako orientacyjne, przedstawiające poglądowo charakter i funkcjonalność obiektu i służące wstępnemu określeniu kosztów realizacji zadania. Faktyczna ilość, rodzaj wyposażenia oraz sposób ich rozmieszczenia określi projekt zagospodarowania terenu, który będzie konsultowany z Wnioskodawcą na etapie jego opracowania.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Wybieg dla psów o powierzchni do 500 m2150000 zł
3-letni koszt utrzymania obiektu20000 zł
Usuwanie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm 44 zł za m2 (ok. 200m2) oraz usuwanie samosiewów o średnicy pnia od 3 cm do 14 cm 145-230 zł za szt. (ok. 6 szt.)10000 zł
Niwelacja terenu (głębokość powyżej 30 cm) + wywóz ziemi 100 zł za 10 m2 (ok. 200m2)2000 zł
Wywóz odpadów zielonych (5m3 - 1 tona) 425 zł za t - ok.1,5 tony638 zł
Wywóz gruzu i kamieni (0,5 m3 - 1 tona) 250 zł za t - ok. 3 tony750 zł
Założenie trawnika z siewu (na płaskim terenie) + częściowa wymiana ziemi (głębokość ok. 10 cm) 40 zł za m2 - ok. 100m24000 zł
Posadzenie 4 drzew (lub ew. przesadzenie istniejących) - 3116 zł/szt12464 zł
Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz 150-300 zł za szt. - ok. 10 szt3000 zł
Pielęgnacja przez okres 3 lat gwarancji (30% łącznego kosztu materiału roślinnego i ściółkowego).5840 zł
Dokumentacja projektowa30000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

238692 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki