Wielopokoleniowy Skwer Gier czyli rewitalizacja skwerku na rogu ulic Nowogrodzkiej i Warszawskiej – BO Gdynia

Wielopokoleniowy Skwer Gier czyli rewitalizacja skwerku na rogu ulic Nowogrodzkiej i Warszawskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wielopokoleniowy Skwer Gier czyli rewitalizacja skwerku na rogu ulic Nowogrodzkiej i Warszawskiej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: marta@gift.pl

ID projektu:

2015/74

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

SKWER GIER ma być zlokalizowany na rogu ul. Warszawskiej i Nowogrodzkiej, na istniejącym starym, nieużywanym placyku zabaw, teren Gminy Miasta Gdynia.

Opis:

Projekt polega na rewitalizacji skwerku na rogu ul. Warszawskiej i Nowogrodzkiej i stworzenia tam wielopokoleniowego SKWERU GIER, gdzie spotykać mogłyby się mieszkańcy dzielnicy w różnym wieku, aby wśród zieleni spędzać czas i integrować się, a także korzystać z gier i zainstalowanych atrakcji oraz obserwować życie dzielnicy. Obecny skwer jest ładny, ale zarośnięty i kojarzony raczej z klientami pobliskiego sklepu monopolowego. Aby ze skweru mogli korzystać mieszkańcy dzielnicy, należałoby: – maksymalnie jak jest to mozliwe bez szkody dla roślin, przyciąć krzewy od str. ul. Nowogrodzkiej aby było widoczne co się dzieje na skwerze, – usunąć zardzewiałą furtkę, – zregenerować murek od ul. Warszawskiej – przemalować barierkę, – usunąć istniejące zabawki dla dzieci (nie nadają się do regeneracji i nie spełniają żadnych norm bezpieczeństwa), – zainstalować gry dla użytkowników w różnym wieku: betonowy stół do pingponga, piłkarzyki, stoliki do gry w szachy i chińczyka, kółko i krzyżyk, bujak z oparciem, a także: stojaki rowerowe i śmietniki. Urządzenia mają być zamontowane w taki sposób aby były także dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a tym samym aby skwer był dostępny dla wszystkich. Cały skwer ma zostać obsiany trawą, a już po zakończeniu realizacji projektu, mieszkańcy zebrani przez wnioskodawcę, przemalują elewację dobudówki do budynku przy ul. Warszawskiej farbą tablicową, na której użytkownicy mogliby umawiać się pozostawiając sobie zapisane kredą wiadomości, a młodsi użytkownicy rysować. Dodatkowo, zostanie zmodyfikowane istniejące oświetlenie, aby było skierowane nie tylko na ulicę, ale także na skwer. W przyszłości będzie można postawić tam także punkt serwisowy dla rowerów, gdyż jest to częsty punkt przejazdu rowerzystów jadących na wycieczki leśne po lasach naszej dzielnicy.

Szacunkowa łączna wartość projektu

37700 zł

Kalkulacja kosztów:

1. projekt - 5000 2. przycięcie krzewów wzdłuż nowogrodzkiej do najniższego możliwego poziomu (zgodnie z decyzją ogrodnika) - 500 3. demontaż furtki, przycięcie krzewów i regeneracja ogrodzenia od str. ulicy warszawskiej (przemalowanie barierki) - 1500 4. demontaż istniejących zabawek 500 zł 5. montaż bujaka z oparciem 2000 zł 6. piłkarzyki zewnętrzne - 7000 7. stolik gracza - szachy - 4000 8. stolik szachy+chińczyk - 6500 9. pingpong - 5500 10. kółko i krzyzyk (pionowe) - 1000 11. stojak rowerowy - 1000 12. kosze na śmiecie - 1000 13. posadzenie trawnika na całek powierzchni skweru - 1500 14. tablica z regulaminem - 700 zł SUMA 37 700 zł

Załączniki