Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne – BO Gdynia

Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Wielkokacki Projekt Pieszy: zieleń i chodniki koło szkoły nr 20, oświetlenie Starodworcowej (odc. Maszopów-Stolemów) oraz chodnik na początku Starodworcowej/Miasto Wspólne

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2017/143
Dzielnica
Wielki Kack
Autor projektu
Kajetan Lewandowski
E-mail
kajetan.lewandowski@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2017

Lokalizacja projektu:

Wielkokacki Projekt Pieszy "rozsiany" po całej dzielnicy: > Zadanie nr 1 - Poprawa bezpieczeństwa i estetyzacja koło szkoły - działka nr 2409 - użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) > Zadanie nr 2 - Poprawa bezpieczeństwa w rejonie ulicy Starodworcowej poprzez budowę oświetlenia ulicznego na odcinku między ulicami Maszopów i Stolemów (działki nr 2406 - Własność Skarbu Państwa i działka 2409 użytkowanie wieczyste PKP na gruntach Skarbu Państwa (uwaga! mamy zgodę PKP na realizację inwestycji!) >Zadanie nr 3 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu pieszych na początku ulicy Starodworcowej - działka nr 2406 - działka Skarbu Państwa

Opis:

Jako Inicjatywa Wielki Kack/Miasto Wspólne staramy się o poprawę jakości infrastruktury dla pieszych w naszej dzielnicy. Udało nam się doprowadzić do remotntu chodnika na Starodworcowej, na Zapolskiej, na Nałkowskiej i Korzennej, udało się zrealizować zaniżenia przejść dla pieszych na całym ciągu wzdłuż Ornej, poprawiliśmy dojście do przejścia dla pieszych przy Biedronce, a także udało się poprawić sygnalizację świetlną przez ulicę Wielkopolską. Rozpocznie się także budowa chodnika na Radosnej. Nie zwalniamy jednak tempa!

Teraz czas na kolejny etap i kolejne odogodnienia dla pieszych! KAŻDY Z NAS JEST PIESZYM! Daltego to wspólna sprawa wszystkich mieszkańców Wielkiego Kacka: i 8-latków idących do szkoły, i 18-latków wracających do domu po zmroku, i 80-latków idących na spacer, do lekarza, czy do kościoła. Liczymy, że dzięki B.O. w przyszyłm roku wspólnie uda nam się poprawić warunki poruszania się piechotą po naszej dzielnicy.

Przedstawiamy Wielkokacki Projekt Pieszy. To efekt własnych obserwacji, rozmów z Wami na naszym profilu na fb, konsultacji z urzędnikami, władzami miasta i radą dzielnicy. W ramach naszego projektu chcemy doprowadzić do poprawy infrastruktury pieszej łącznie w 3 miejscach Wielkiego Kacka:

1) Pod SP20 (po południowej stronie Nowodworcowej)

2) Na odcinku Starodworcowej, gdzie brakuje oświetlenia ulicznego (między Stolemów i Maszopów)

3) Na początku ulicy Starodworcowej (między wylotami ulicy Wschodniej)

Co dokładnie chcemy zrobić?

Ad. 1) W ramach zadania pod szkołą przewiduje się prace na terenie na południe od Nowodworcowej: wybudowane zostaną brakujące chodniki między blokami a Starodworcową, zaś samo klepisko zostanie zagospodarowane jako teren zielony. Całość uzupełni mała architektura oraz nowe drzewa i krzewy.
UWAGA! PRZED WIELE LAT PROBLEMEM W TYM REJONIE BYŁ BRAK ZGODY PKP NA INWESTOWANIE NA ICH TERENIE. MY TERAZ TAKĄ ZGODĘ MAMY – DLATEGO TO JEST JEDYNA SZANSA NA ZAGOSPODAROWANIE TEJ CZĘŚCI. MIASTO NIE MA INNYCH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA INWESTYCJI NA NIE SWOIM TERENIE NIŻ B.O.

Ad. 2) Zadanie polegać będzie na budowie fragmentu oświetlenia ulicznego wzdłuż Starodworcowej na ciemnym odcinku między Maszopów a Stolemów. Dzięki ustaweiniu łącznie 11 latarni podłączonych do linii zasilania rozjaśniony zostanie odcinek bezpośrednio przed szkołą, co przyczyni się do poprawy komfortu i bezpieczeństwa wszystkich w okolicy: mieszkańców, kierowców, uczniów i rodziców. UWAGA! MAJĄC ZGODĘ PKP NA REALIZACJĘ INWESTYCJI NA TERENIE ZARZĄDZANYM PRZEZ KOLEJ MOŻEMY OŚWIETLIĆ CAŁY ODCINEK JUŻ W 2018 ROKU!

Ad. 3) Zakłada się budowę nowego 1,5 metrowego chodnika po zachodniej stronie Starodworcowej (od pierwszego do drugiego wyjazdu z ulicy Wschodniej). Planuje się utworzenie nowego przystanku na żądanie dla linii 153 (w stronę pętli Wielki Kack Starodworcowa) dla osób przesiadających się z trolejbusów i autobusów jadących od strony Centrum i Sopotu, jak również dla idących od strony Karwin. ZKM Gdynia konsultował lokalizację i popiera ją. Na skrzyżowaniu "koło drzewa" powstanie przejście dla pieszych idących planowanym chodnikiem i ulicą Wschodnią. Poprawi się bezpieczeństwo wszystkich: kierowcy i rowerzyści będą wiedzieli, gdzie spodziewać się pieszego, a pieszy będzie miał wyznaczoną drogę przejścia przez jezdnię.

TEN PROJEKT TO WIELKA SZANSA NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA PIESZYCH. OD GRUDNIA 2016 DO KWIETNIA 2017 W NASZYM REJONIE ZGINĘŁO 2 PIESZYCH. KAŻDY Z NAS – NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY MA 8, 18, 48, CZY 80 LAT JEST PIESZYM. DLATEGO TO WSPÓLNA SPRAWA KAŻDEGO MIESZKAŃCA. DLATEGO BARDZO PROSIMY O GŁOS!

Kalkulacja kosztów:

Kalkulacja kosztów i zakres projektu zostały uzgodnione z Wydziałem Inwestycji UM oraz Zarządem Drógi Zieleni.

Projekt po weryfikacji składać się będzie z 3 zadań. 

 

1) Budowa chodników oraz urządzenie zieleni w formie skweru pod szkołą nr 20 (tj. południowa strona Nowodworcowej) - całkowity koszt 162 092 zł

Budowa 2 chodników o szerokości 1,5 metra od szkoły nr 20 do bloków mieszkalnych przy Starodworcowej 23-27 oraz od piekarni do "Domu z niebieskim dachem" = 66400 zł
Nasadzenia 20 szt. nowych drzew o obwodzie pnia 16-20 wzdłuż nowego ciągu pieszego wraz zielenią niską = 38000 zł
Mała architektura (5 x ławki + śmietniki) przy nowych ciągach pieszych = 10000 zł
Trawnik z siewu w kwartale Starodworcowa/Nowodworcowa/budynek nr 21/wjazd na os. Solna = 18000 zł
Montaż słupków wzdłuż chodników koło szkoły = 8550 zł
Dokumentacja projektowa = 21142,5 zł

 

2) Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż ulicy Starodworcowej na odcinku Maszopów - Stolemów - całkowity koszt: 89 959 zł

Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - latarnie 11 szt.= 40590 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Kanalizacja kablowa = 4305 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Roboty ziemne w tym  wykopy i zasypka = 21525 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Roboty kablowe -  układanie kabla energetycznego, montaż osprzętu kablowego = 10762,5 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Uziemienia = 311,19 zł
Oświetlenie wzdłuż Starodworcowej między Stolemów a Maszopów - Badania i pomiary = 731,85 zł
Dokumentacja projektowa na oświetlenie = 11733,83 zł


3) Budowa chodnika na początkowym odcinku ulicy Starodworcowej (w rejonie ulicy Wschodniej) wraz z wyznaczeniem przejścia dla pieszych i przystankiem ZKM - całkowity koszt 61 118 zł

Budowa chodnika wzdłuż ulicy Starodworcowej o szerokości 1,5m ograniczonego obrzeżami - pomiędzy wyjazdami z ulicy Wschodniej = 41500 zł
Wymalowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowej i Wschodniej = 600 zł
Oznakowanie przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu Starodworcowej i Wschodniej = 2052,12 zł
Oznakowanie przystanku autobusowego na początku ulicy Starodworcowej = 365,43 zł
Wykonanie platformy przystankowej o długości 15 metrów  = 8628,75 zł
Dokumentacja projektowa = 7971,94 zł

 

Szacunkowa łączna wartość projektu

313170 zł

Załączniki