Warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej dla mieszkańców gdyńskich dzielnic – BO Gdynia

Warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej dla mieszkańców gdyńskich dzielnic

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty z zakresu edukacji kulturalnej i społecznej dla mieszkańców gdyńskich dzielnic

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
OGM/0086
Dzielnica
Ogólnomiejski
Status:
Wycofany przez autora
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2020

Lokalizacja projektu:

Opis:

LOKALIZACJA: Wszystkie dzielnice m. Gdyni na bazie ich placówek oświatowych i kulturalnych dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
UZASADNIENIE (Na jaką potrzebę odpowiada propozycja?):
– rozwijania wrażliwości, potrzeby obcowania ze sztuką plastyczna w przestrzeni miejskiej,
– rozwijania potrzeb kompetencji, autonomii, związku z innymi ludźmi,
– poszerzania zainteresowań,
– poszanowania zasad, norm i obyczajów społecznych w zmieniających się warunkach otoczenia.
ODBIORCY: Oferta warsztatów kierowana będzie do wszystkich mieszkańców, przy czym poszczególne zagadnienia będą adresowane do konkretnych grup wiekowych odbiorców.
ZASIĘG: Ogólnomiejski
ISTOTA PROPOZYCJI: Ideą projektu jest przede wszystkim stworzenie mieszkańcom poszczególnych dzielnic oferty spotkań i warsztatów z zakresu edukacji kulturalnej i kultury społecznej realizowanej na terenie dzielnicy, blisko miejsca zamieszkania. Spotkania/warsztaty będą prowadzone przez profesjonalistów, doświadczonych praktyków (np. artystów, dziennikarzy, prawników).Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, projekt zakłada realizację, uwzględniających pożądaną tematykę: warsztatów artystycznych (np. zajęcia związane z fotografią, różnorodne zajęcia plastyczne, rozwijające wrażliwość estetyczną), wykładów i dyskusji.Ponadto obejmuje zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży z zakresu:
– elementarnych zapisów prawa,
– pracy nad motywacją,
– doradztwa zawodowego.

Szacunkowa łączna wartość projektu

0 zł

Załączniki