Warsztaty z ogrodnictwa miejskiego – BO Gdynia

Warsztaty z ogrodnictwa miejskiego

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty z ogrodnictwa miejskiego

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Chylonia
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

przystan opata hackiego 33

Opis:

Warsztaty z ogrodnictwa miejskiego prowadzone będą w okresie od wiosny do jesieni. Zakładają 10 spotkań otwartych dla mieszkańców (można wziąć udział w całym cyklu, ale i w pojedynczych zajęciach) po ok. 2 godziny, które będą dotyczyć zasad hodowania roślin w mieście, doboru roślin w zależności od warunków naturalnych, tematykę wysiewu – kwiatów i warzyw, przygotowywania roślin do sezonu, zasad sadzenia i pielęgnowania roślin sadzonych wolno i w donicach. Elementem zajęć będzie również zwiększanie świadomości na temat bioróżnorodności w mieście oraz rozwiązań wzmacniających działania ekologiczne. Częścią zajęć będzie wysianie roślin i warzyw w specjalnie przeznaczonych do tego celu donicach w Przystani tak, aby uczestnicy mogli obserwować postępy wzrostu roślin. Zajęcia prowadzona będą dla grupy do 15 osób, w wieku od 5 lat wzwyż (dzieci do 10 lat będą brały udział w zajęciach zawsze pod opieką prawnego opiekuna lub osoby pełnoletniej upoważnionej do opieki nad dzieckiem przez opiekuna prawnego.) Zajęcia odbywać się będą w Przystani Opata Hackiego 33. Podczas zajęć uczestnicy będą mogli korzystać z wody i ciepłych napoi.

Kalkulacja kosztów:

1. Prowadzący zajęcia 250 zł za jeden warsztat x 10 spotkań 2500 zł 2. Zakup materiałów na zajęcia dla 15 osób 10 warsztatów x 580 zł (ziemia, sadzonki, narzędzia ogrodnicze) 5800 zł 3. Donice do eksperymentalnego wysiewu warzywnego 1000 zł 4. Zakup jednorazowych kubków, woda, herbata, kawa, cukier 300 zł 5. Warnik do wody – 1 sztuka 280 zł 6. Rękawice ochronne dla uczestników 40 par x 3 zł = 120 zł 10000

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł