Warsztaty wsparcia kompetencji rodzicielskich dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku od 3 do 8 lat – BO Gdynia

Warsztaty wsparcia kompetencji rodzicielskich dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku od 3 do 8 lat

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty wsparcia kompetencji rodzicielskich dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku od 3 do 8 lat

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/213

Status

Lokalizacja projektu:

PPNT Gdynia / poradnie psychologiczne / domy sąsiedzkie / InfoBox / szkoły

Opis:

Warsztaty dla rodziców organizowane raz w miesiącu przez okres siedmiu miesięcy (od października do kwietnia) dla dwóch grup rodziców/opiekunów dzieci (grupa każdorazowo ok. 16-osobowa).

Warsztaty nie są cyklem zajęć i można wziąć udział tylko w wybranych spotkaniach. Główne tematy poruszane na warsztatach dotyczyć mają postaw rodzicielskich, wspierających prawidłowy rozwój dziecka w wieku od 3 do 8 lat oraz zachowania rodziców, które będą utrwalać dobre wzorce i postawy u dzieci.

Proponowane tematy warsztatów:
1) czym jest porozumienie bez przemocy?
2) jak spędzać czas wolny z dzieckiem?
3) zabawy ogólnorozwojowe
4) emocje u dzieci – jak ich nie bagatelizować i radzić sobie z nimi?
5) budowanie poczucia własnej wartości u dzieci
6) zdrowe i mądre motywowanie dzieci
7) jak asertywnie i skutecznie odmówić dziecku.

W projekcie przewidziane jest siedem 3-godzinnych warsztatów oraz czas na konsultacje indywidualne (siedem 2-godzinnych spotkań).

Przewiduje się przekazanie uczestnikom/uczestniczkom zajęć materiałów edukacyjnych (książki „Porozumienie bez przemocy” oraz broszurki z adresami instytucji mogących udzielić wsparcia i pomocy dla rodziców, np. z adresami poradni zdrowia psychicznego itp.).

Projekt odpowiada na deficyt ogólnodostępnych i bezpłatnych usług z zakresu wsparcia kompetencji rodzicielskich, przy jednoczesnych rosnącym na nie zapotrzebowaniu.

Szacunkowa łączna wartość projektu

14000 zł

Załączniki