Warsztaty teatralne oraz wokalne dla młodzieży i seniorów z dzielnicy Mały Kack – BO Gdynia

Warsztaty teatralne oraz wokalne dla młodzieży i seniorów z dzielnicy Mały Kack

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty teatralne oraz wokalne dla młodzieży i seniorów z dzielnicy Mały Kack

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

E-mail: wojciech.mikuc@gmail.com

ID projektu:

2020/131

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Opis:

Autorski projekt, który zakłada realizację warsztatów teatralnych oraz wokalnych dla młodzieży i seniorów związanych z dzielnicą Mały Kack poprzez miejsce zamieszkania lub edukację. W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia oswajające z najważniejszymi aspektami funkcjonowania teatru: praca z tekstem, fonetyka, interpretacja sceniczna, ruch sceniczny, tworzenie scenografii, przygotowanie tła muzycznego spektakli, gra światłem. Uczestnicy zapoznają się również z trójmiejskimi teatrami i ich specjalizacją. Zwieńczeniem warsztatów będzie przygotowanie i wystawienie spektaklu przez uczestników zajęć jako sprawdzian przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności a jednocześnie pozwoli to także sprawdzić się w rywalizacji konkursowej w ramach „Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna” zaplanowanym na listopad/grudzień. Zajecia wokalne beda dawały mozliwość przygotowania prezentacji w formie wystepu równiez w trakcie wspomnianego przeglądu. Warsztaty prowadzić będą zawodowi aktorzy z trójmiejskich teatrów oraz niezbędni specjaliści.W ramach warsztatów zapewniamy uczestnikom wszelkie niezbędne materiały. Warsztaty teatralne są prowadzone już od kilku lat i corocznie ich uczestnicy zdobywają nagrody i wyróżnienia. Mają ponadto możliwość pokazać swój wypracowany dorobek w ramach zewnętrznych prezentacji scenicznych. Tegoroczny projekt jest niejako kontynuacją zajęć z lat poprzednich, ma ugruntowaną pozycję w dzielnicy Mały Kack a mieszkańcy chętnie oglądają przygotowane przez nich spektakle. Zajęcia będa prowadzone w grupach w zalezności od frekfencji uczestników.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki