Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka – BO Gdynia

Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty teatralne dla młodzieży z Małego Kacka

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/170

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

zajęcia będą sie odbywały w pomieszczeniach parafialnych oraz poza nimi

Opis:

Projekt zakłada realizację warsztatów teatralnych dla młodzieży związanej z dzielnicą Mały Kack poprzez miejsce zamieszkania lub edukację. W ramach warsztatów prowadzone będą zajęcia oswajające młodzież z najważniejszymi aspektami funkcjonowania teatru: praca z tekstem, fonetyka, interpretacja sceniczna, ruch sceniczny, tworzenie scenografii, przygotowanie tła muzycznego spektakli, gra światłem. Uczestnicy zapoznają się również z trójmiejskimi teatrami i ich specjalizacją oraz wezmą udział w zewnętrznych zajęciach teatralnych dla grup zamkniętych.
Zwieńczeniem warsztatów będzie przygotowanie i wystawienie spektaklu przez uczestników zajęć jako sprawdzian przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności a jednocześnie pozwoli to także sprawdzić się w rywalizacji konkursowej w ramach „Przeglądu Teatrów Amatorskich Kurtyna” zaplanowanym na listopad/grudzień. Warsztaty prowadzić będą zawodowi aktorzy z trójmiejskich teatrów oraz niezbędni specjaliści.W ramach warsztatów zapewniamy uczestnikom wszelkie niezbędne materiały oraz catering.
Warsztaty teatralne są prowadzone już od kilku lat i corocznie ich uczestnicy zdobywają nagrody i wyróżnienia. Mają ponadto możliwość pokazać swój wypracowany dorobek w ramach zewnętrznych prezentacji scenicznych.
Tegoroczny projekt jest niejako kontynuacją zajęć z lat poprzednich, ma ugruntowaną pozycję w dzielnicy Mały Kack a mieszkańcy chętnie oglądają przygotowane przez nich
spektakle.

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki