Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży – BO Gdynia

Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty skutecznego uczenia się dla dzieci i młodzieży

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/ORL/0014
Dzielnica
Orłowo
Autor projektu
Tatiana Nowakowska - Szota
E-mail
kompasedukacyjny@gmail.com
Telefon
510272237
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

siedziba firmy

Opis:

Efektywne, szybkie i skuteczne uczenie się jest jedną z kluczowych umiejętności, które wykorzystujemy w życiu. To umiejętność szybkiego nabywania wiedzy, zbierania i selekcji informacji, umieszczania ich w odpowiednich kontekstach i wykorzystywania w praktyce.
Pandemia i zdalna nauka boleśnie obnażyły to, że szkoła nie przygotowuje do samodzielnego uczenia się, motywowania się do pracy, wytrwałego dążenia do obranego celu. Program szkolny niezwykle obciąża dzieci, a rodziców stawia wobec konieczności wspomagania procesu edukacji nie dając żadnych rozwiązań i pomocy, a jedynie wymagania. Wiemy, że często powoduje to zagubienie i frustrację zarówno rodziców, jak i dzieci.
Trudności z uczeniem się często mylnie interpretowane jako deficyty koncentracji uwagi, a tymczasem to wynik znudzenia, zagubienia i poczucia bezradności wobec szkoły i wymagań nauczycieli/rodziców. Od wielu lat zajmujemy się problemami deficytów koncentracji uwagi i wiemy, że rozwiązaniem nie jest strach, krzyk, czy podnoszenie wymagań (do czego często uciekają się i nauczyciele i rodzice stosując oceny, kolejne wymyślne kary i zakazy), ale właśnie zainteresowanie i znalezienie sensu w tym czego się uczymy.
Nowoczesne, aktywne techniki uczenia się pozwalają na znaczne zwiększenie skuteczności przyswajania wiedzy, wspomagają proces selekcji materiału i przygotowują mózg do skutecznego działania pozwalając mu wykorzystać cały jego potencjał.
Celem warsztatów jest nauka skutecznego przyswajania wiedzy, poznanie procesów i technik wspomagających ten proces, nabycie praktycznych umiejętności, które ułatwią codzienną naukę.
Dzieci poznają sposoby na szybką i skuteczną naukę, techniki koncentrujące i relaksacyjne wspierające proces uczenia się, nabędą umiejętności notowania w postaci notatek wizualnych i map myśli, a wszystko to wplecione będzie w angażujące zadania, które wciągną dzieci w świat wiedzy. Postaramy się przekonać uczestników, że nauka nie musi być trudna i nudna, a wykorzystanie dostępnych narzędzi i nowoczesnej wiedzy o uczeniu się może znaczenie ten proces ułatwić i przyspieszyć.
Projekt zakłada przeprowadzenie ośmiu 3- godzinnych warsztatów . Naszą ofertę kierujemy do uczniów klas 5-8 szkoły podstawowej i uczniów szkół średnich.
Do przeprowadzenia warsztatów konieczne jest pomieszczenie, gdzie grupa 10 – 15 uczestników będzie mogła praktycznie ćwiczyć zakładane umiejętności (odpowiednie oświetlenie, stoły, krzesła) wyposażona w odpowiednie materiały edukacyjne i plastyczne.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Trener8000 zł
Materiały2500 zł
Wynajem lokalu1680 zł
Poczęstunek400 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

12580 zł