Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu – BO Gdynia

Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty kreatywno-edukacyjne w bibliotece na Obłużu

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
Dzielnica
Obłuże
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2021

Lokalizacja projektu:

Biblioteka Obłuże jest dostępna architektonicznie dla osób ze szczególnymi potrzebami, posiada warunki lokalowe niezbędne do realizacji projektu.

Opis:

W ramach projektu zrealizowany zostanie cykl nieodpłatnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, mający na celu aktywizowanie i zintegrowanie mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych.

Celem projektu jest realizacja czterech głównych zadań:
1. Zwiększenie liczby i częstotliwości inicjatyw edukacyjnych na terenie Obłuża.
2. Aktywizacja mieszkańców Obłuża w różnych grupach wiekowych i włączenie ich w cykl organizowanych nieodpłatnie zajęć na terenie dzielnicy.
3. Stworzenie poprzez cykl inicjatyw edukacyjnych warunków do integracji społeczności lokalnej w różnych grupach wiekowych.
4. Poszerzenie oferty edukacyjnej dzielnicy dla rodziców z małymi dziećmi.

Projekt ma na celu przełamanie barier wiekowych i społecznych wśród społeczności lokalnej dzielnicy Obłuże, a także zachęca do jej integracji poprzez odpowiednio dobrane zajęcia dla różnych grup wiekowych. Wspólne spędzanie czasu oraz twórczy rozwój mieszkańców będzie etapem w realizacji idei aktywnego społeczeństwa lokalnego – odpowiedzialnego za siebie i wrażliwego na problemy innych, zdolnego do aktywnego działania. Dodatkowo miejsce realizacji projektu – Biblioteka Obłuże – umożliwi popularyzację czytelnictwa i dotarcie z ofertą kulturalną biblioteki do większej liczby mieszkańców, a także zmieni jej postrzeganie przez najmłodszych użytkowników, tworząc dobry nawyk jej częstszego odwiedzania.

Harmonogram:

– Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla młodszych i starszych dzieci oraz całych rodzin

– Warsztaty z lego/robotyką dla dzieci 7-10 lat, przekazywanie za pomocą klocków lego solidnej dawki wiedzy o otaczającym nas świecie

– Pokazy naukowe – zdobywanie wiedzy poprzez zabawę, dla młodszych i starszych dzieci oraz całych rodzin

– ludowe warsztaty edukacyjne z żywymi zwierzętami – dla dzieci i rodzin

Reklama:
Informacje o poszczególnych przedsięwzięciach projektu winny być zamieszczone w mediach (Ratusz, Facebook, Gdynia Kulturalna, strona www biblioteki, Gdynia Rodzinna, strona www Rady Dzielnicy Obłuże). Dodatkowo powinny być zawieszone w miejscach publicznych na terenie Obłuża (szkoły, przedszkola, wybrane sklepy) plakaty reklamujące projekt i jego poszczególne przedsięwzięcia.

Budżet:
Kalkulację przygotowano w oparciu o koszty planowane. W trakcie realizacji projektu zaplanowane kwoty mogą zostać przesunięte pomiędzy poszczególnymi pozycjami budżetu przedsięwzięcia, w taki sposób, aby nie uległa zmianie ogólna kwota projektu.

Kalkulacja kosztów:

Warsztaty kreatywno-edukacyjne dla młodszych i starszych dzieci oraz rodzin, 5 warsztatów 600 zł 3000
Warsztaty z lego/robotyką dla dzieci 7-10 lat – 7 warsztatów 300 zł 2100
Ludowe warsztaty edukacyjne ze zwierzętami, dla dzieci i rodzin, 4 warsztaty 700 zł 2800
Pokazy naukowe dla dzieci i młodzieży, 3 pokazy po 650 zł 1950
Promocja i reklama projektu 150

Szacunkowa łączna wartość projektu

10000 zł

Załączniki