Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z dzielnicy – BO Gdynia

Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z dzielnicy

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty dotyczące przeciwdziałaniu agresji rówieśniczej dla dzieci, młodzieży oraz rodziców z dzielnicy

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2020/249

Status

Wybrany do realizacji

Lokalizacja projektu:

Placówki oświatowe ponad przedszkolne na terenie dzielnicy Chwarzna Wiczlina

Opis:

Realizacja warsztatów dla uczniów w wieku szkolnym z dzielnicy Chwarzno-Wiczlino mających na celu przeciwdziałać problemowi agresji rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży.
Realizacja będzie się odbywała się dla dzieci ze szkół zgłoszonych przez grono pedagogiczne, a także będą miały miejsca spotkania dla rodziców (niezależnie dla rodziców dzieci w wieku 0-3, 4-8). Możliwe będą także spotkania poza godzinami lekcyjnymi dla chętnych dzieci i młodzieży z właściwych kategorii wiekowych
Szkolenia dla rodziców:
dzieci w wieku klas SP 0-3 – dwa spotkania
dzieci w wieku klas SP 4-8 – dwa spotkania

Warsztaty dla dzieci (łącznie 65 warsztatów po 45 minut każdy):
dzieci w wieku klas 1-3 – 34 spotkania
dzieci w wieku klas 4-8 – 31 spotkań

Szacunkowa łączna wartość projektu

9725 zł

Załączniki