Warsztaty dla Osób z Niepełnosprawnością Kultura bez Barier w Przystani Śmidowicza – BO Gdynia

Warsztaty dla Osób z Niepełnosprawnością Kultura bez Barier w Przystani Śmidowicza

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Warsztaty dla Osób z Niepełnosprawnością Kultura bez Barier w Przystani Śmidowicza

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/OKS/0013
Dzielnica
Oksywie
Autor projektu
Elżbieta Biernacka
E-mail
stowarzyszeniedlaczegonie@gmail.com
Telefon
501202282
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

sale do zajęć teatralnych i warsztatów fotograficznych

Opis:

Kultura bez barier- cykl spotkań, warsztatów teatralnych i fotograficznych prowadzonych przez artystów gdyńskich. Fotografka i Aktorka z doświadczeniem w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Warsztaty dedykowane są osobom z niepełnosprawnościami oraz osobom sprawnym z dzielnic północnych. Projekt zakłada przeprowadzenie 12 warsztatów teatralnych zakończonych wspólnych występem i 12 warsztatów fotograficznych zakończonych wernisażem. Projekt realizowany będzie na terenie Przystań Śmidowicza Gdynia Oksywie. Nabór i lista uczestników sporządzona będzie miesiąc przed rozpoczęciem cykli zajęć. Komunikaty o terminach podane będą za pośrednictwem Facebooka oraz strony www Przystani. W razie wprowadzania obostrzeń związanych z pandemią projekt może być realizowany w plenerze.
Projekt wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska, na tego typu formę spędzania wolnego czasu. Pełni rolę terapii, aktywizuje ruchowo oraz spełnia rolę społeczną poprzez integrację.
Zakładamy osiągnięcie następujących celów:
komunikacji interpersonalnej- przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu poprzez umiejętne i świadome komunikowanie się z uczestnikami projektu, doskonalenie mimiki, ekspresji, operowanie ciałem;
– kształcenie określonych zachowań społecznych poprzez wcielanie się w różne role, odgrywanie nieznanych sytuacji życiowych,
– odkrywanie nowych sposobów radzenia sobie z problemami- panowanie nad emocjami, koncentracja, współdziałanie w grupie;
– rozwój nowych umiejętności- doskonalenie umiejętności rozmowy o uczuciach; rozwijanie fantazji, pobudzanie do aktywności, odkrywanie rzeczy nowych;
– transformacja złych doświadczeń- wyrażanie stanów psychicznych, uzewnętrznianie uczuć, uświadomienie sobie możliwości wyboru,
– kształcenie wrażliwości uczestników- poprzez uświadomienie o własnej indywidualności przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności innych;
– doskonalenie sprawności ruchowej- poprzez aktywny udział w zajęciach.
-integracja środowisk-poprzez wspólne przebywanie i współdziałanie przenikanie wzajemne środowisk niepełnosprawnych i zdrowych zapobieganie wykluczeniu społecznemu i kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych
– nabycie nowych umiejętności z dziedziny fotografii
– odkrywanie swoich umiejętności i możliwości

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
warsztaty teatralne (500zł x12)6000 zł
warsztaty fotograficzne (500zł x 12)6000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

12000 zł