Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego) – BO Gdynia

Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Uzupełnienie szpaleru drzew na 10 Lutego, nasadzenia drzew na Władysława IV zastępujący te do wycięcia oraz zielony skwer naprzeciw Straży Pożarnej (Władysława IV-Wójta Radtkego)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
SRO/0007
Dzielnica
Śródmieście
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2019

Lokalizacja projektu:

Szpaler drzew od ul.Władysława IV od 10 Lutego do Wójta Radtkego, skwer - na przeciw Straży Pożarnej, ciąg pieszy planowany w MPZP - na działkach miejskich między Starowiejską a Wójta Radtkego

Opis:

Kontynuujemy nasz projekt Zielonego Śródmieścia. Po nasadzeniach na 10 Lutego, zabieramy się za Władysława IV. Ponieważ miasto planuje poszerzenie tej ulicy i wykarczowanie drzew po jej zachodniej stronie, by wtłoczyć jeszcze więcej pojazdów do Śródmieścia, proponujemy już dziś obsadzić bezpieczną stronę Władysława IV nowymi drzewami. Niech rosną, by zastąpić czekające na wycięcie po drugiej stronie.
Proponujemy, by drzewa – obecne i te, które chcemy tam dosadzić, rosły w rabatach podobnych do tych z 10 Lutego. Dzięki temu będą miały większą szansę na przeżycie. (obecnie żywotność drzewa w mieście to zaledwie kilkanaście lat, głównie przez zagęszczanie gruntu wokół korzeni) Będzie to także spójne estetycznie. Proponujemy też zagospodarowanie terenu na przeciw straży pożarnej. W przyszłości będzie to element ciągu pieszego, łaczącego Międzytorze ze „starym Śródmieściem”, jest to także jeden z niewielu terenów w Śródmieściu do zagospodarowania zielenią urządzoną – zakres projektu skweru powinien być zgodny z załączoną mapką „skwer-zakres”. Chcemy, by prócz zadbanej roślinności, koszy na śmieci i na psie kupy, pojawiły się tam też elementy małej infrastruktury oraz oświetlenie. Ostateczna forma tego skweru powinna wynikać z konsultacji z mieszkańcami, które powinna przeprowadzić Rada Dzielnicy Śródmieście. Na przeciw straży pożarnej chcemy ustawić przystanek na żądanie – ZKM w 2016 r. nie zgłaszał zastrzeżeń do tego pomysłu, a ul.Starowiejskiej przyda się lepsza obsługa komunikacją zbiorową, skoro ma na niej zostać ograniczony ruch samochodowy. Edit: z projektu po uwagach ZDiZ usuwamy nasadzenia na 10 Lutego przy BGK – mają zostać zrealizowane do 2020 roku przez miasto.

Kalkulacja kosztów:

Prace porządkowe, usunięcie ziemi, rozbiórka chodników pod nasadzenia drzew i rabaty na Władysława IV do wysokości Wójta Radtkego (14 nowych drzew na wskazanym odcinku, 9 rabat - równie dla starych drzew) (90000 zł); Oświetlenie na terenie skweru (budowa sieci, 4 słupy, dokumentacja i pozwolenia) (65000 zł); Prace porządkowe na terenie skweru, niwelacja, nawiezienie nowej ziemi, rozbiórka chodnika, wywóz gruzu - 1323 m2 (90000 zł); budowa alejek (300 m2 nowego chodnika x 210 zł), nasadzenia, mała architektura (135000 zł); projekt skweru i projekt nasadzeń na Władysława IV (projekt nasadzeń na 10 Lutego już istnieje, zrealizowany w ramach Zielonego Śródmieścia (15000 zł);

Szacunkowa łączna wartość projektu

395000 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki