Uzupełnienie pasa zieleni izolacyjnej przy al. Zwycięstwa (odc. Stryjska-Krośnieńska dł.126 m) roślinami zimozielonymi dla całorocznej ochrony przed emisjami wraz z uporządkowaniem – BO Gdynia

Uzupełnienie pasa zieleni izolacyjnej przy al. Zwycięstwa (odc. Stryjska-Krośnieńska dł.126 m) roślinami zimozielonymi dla całorocznej ochrony przed emisjami wraz z uporządkowaniem

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Uzupełnienie pasa zieleni izolacyjnej przy al. Zwycięstwa (odc. Stryjska-Krośnieńska dł.126 m) roślinami zimozielonymi dla całorocznej ochrony przed emisjami wraz z uporządkowaniem

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2023/RED/0010
Dzielnica
Redłowo
Autor projektu
Hanna Lorkowska-Osicka
E-mail
hannaosicka@o2.pl
Telefon
601 690 464
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2023

Lokalizacja projektu:

Zachodnia strona al. Zwycięstwa w Redłowie na odcinku ul. Stryjska - ul. Krośnieńska, tereny miejskiej zieleni izolacyjnej o dł. 126 m (odc.2) pomiędzy zabudową mieszkaniową, a ciągiem komunikacyjnym (pieszo-rowerowym)

Opis:

Tereny zlokalizowane po zachodniej stronie al. Zwycięstwa na odcinku 126 m pomiędzy ul. Stryjską i Krośnieńską wzdłuż zabudowy mieszkaniowej przeznaczone są w planach miejscowych (mpzp nr 1402 i 1408) na wysoką zimozieloną zieleń izolacyjną. Projektem objęty jest:
– odcinek 95 m obejmujący działki gminne nr ew. 115 i 117 obręb 0025 Redłowo, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 1402 na teren zieleni izolacyjnej i stanowiący część terenu 13 ZI
– odcinek 31 m obejmujący części dz. nr ew. 111/2 i 112/2 obręb 0025 Redłowo, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nr 1408 na teren zieleni izolacyjnej i stanowiący część terenu 03 ZP
Tereny te nie zostały zagospodarowane w sposób zapewniający ochronę przypisaną prawem miejscowym. Na odcinku 31 m brak jest nasadzeń, a na pozostałej części występują braki w drzewostanie i nasadzenie roślinnością sezonową nie spełniającą w okresie bezlistnym funkcji ochronnej przypisanej prawem miejscowym. Istniejące rośliny wymagają przeglądu pod kątem zdrowotnym i cięcia korekcyjnego z uwagi na suche części stanowiące zagrożenie pożarowe dla pobliskich budynków. Istniejący w poprzednich latach żywopłot, posadzony przez mieszkańców został wycięty 2 lata temu i zastąpiony głogami. Głogi są nieatrakcyjne poza krótkim okresem kwitnienia i przez pół roku nie spełniają funkcji izolacji i oczyszczania powietrza.
Projekt zakłada:
– inwentaryzację roślin pod kątem zdrowotnym oraz przeprowadzenie niezbędnych korekt. W inwentaryzacji należy uwzględnić obwody drzew z naniesieniem ich na mapę, ocenę stanu zdrowotnego każdej rośliny oraz zalecenia odnośnie pozostawienia i zakresu korekt lub wycinki.
– oczyszczenie terenu z chwastów i roślin obumarłych
– nasadzenie wysokich roślin zimozielonych zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gatunki i sposób nasadzenia uzupełniającego do określenia w „projekcie nasadzenia”, do sporządzenia na warunkach: rośliny należy zaplanować z uwzględnieniem ich docelowego rozmiaru, zastosować gatunki gałęziące się do samej ziemi o naturalnej formie wąskopiramidalnej i kolumnowej, odporne na miejskie warunki, niskie temperatury, suszę i wahania temperatur, niewymagające zbytniej pielęgnacji, co zmniejszy koszty utrzymania roślin i zachowa je w dobrej kondycji na długie lata, jak np. świerk serbski, jodła kalifornijska, cis z wysokich gatunków itp. Wskazane efektowne zimozielone drzewa i wysokie krzewy rodzące korale dla ptaków. Niewskazane sadzenie roślin sezonowych i żywopłotów. Dla zapewnienia rozwoju roślin należy dobrać gatunki i odmiany dostosowane do panujących warunków (dostępność wody, odczyn gleby, warunki świetlne) oraz uwzględnić docelowe ich rozmiary i związane z tym odległości pomiędzy roślinami. Projekt nasadzenia należy uzgodnić z Wydziałem Ogrodnika.
Etapy realizacji: wykonanie inwentaryzacji, wykonanie projektu nasadzeń z określeniem gatunków roślin, niedopuszczalne sadzenie roślin sezonowych i żywopłotów – oczyszczenie terenu z chwastów, usunięcie roślinności obumarłej i przeznaczonej do wymiany – sadzenie roślin zimozielonych – pielęgnacja w okresie gwarancyjnym.
Efektem będą: całoroczna ochrona przed emisjami, poprawa stanu powietrza, zapobieganie schorzeniom wywoływanym emisjami, usunięcie zagrożenia pożarowego, nowe siedliska dla ptaków, atrakcyjny widok wzdłuż chodnika, drogi rowerowej i głównego wjazdu do miasta od strony południowej. Z efektów projektu korzystać mogą wszyscy mieszkańcy Gdyni i osoby odwiedzające nasze miasto.
Więcej szczegółów znajduje się w załącznikach: opis dodatkowy (obecny stan nasadzenia, projektowany zakres prac, proponowane rośliny) – zdjęcia stanu istniejącego – wizualizacja planowanego efektu.

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Projekt nasadzeń5000 zł
Usunięcie chwastowiska + wywóz 340 m2 x 26 zł/m28840 zł
Usunięcie samosiewów o średnicy pnia do 3 cm 80 m2 x 44 zł/m23520 zł
Korekta drzew iglastych o wys. do 5 m 9 szt. x 500 zł/szt.4500 zł
Korekta drzew iglastych o wys. ponad 5m 22szt.x1000zł/szt.22000 zł
Wywóz odpadów zielonych 7t x 425 zł/t2975 zł
Przygotowanie terenu pod obsadzenie 340 m2 x 60 zł/m220400 zł
Sadzenie drzew+podłoże,nawóz i 3 letnia pielęgnacja 18 szt.x2856 zł/szt.51408 zł
Sadzenie dużych krzewów + podłoże, nawóz 61 szt. x 300 zł/szt.18300 zł
Sadzenie krzewów średniej wielkości + podłoże, nawóz 31 szt. x 70 zł/szt.2170 zł
Ściółkowanie 340 m2 x 27 m29180 zł
Pielęgnacja 3 letnia (18300+2170+9180)x30%8895 zł
Inwentaryzacja istniejącej zieleni3000 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

160188 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki