Utworzenie tymczasowego ciągu pieszego wzdłuż ścieżki rowerowej przy parkingu głównej siedziby Urzędu Miasta – BO Gdynia

Utworzenie tymczasowego ciągu pieszego wzdłuż ścieżki rowerowej przy parkingu głównej siedziby Urzędu Miasta

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Utworzenie tymczasowego ciągu pieszego wzdłuż ścieżki rowerowej przy parkingu głównej siedziby Urzędu Miasta

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

ID projektu:

2019/367

Status

Lokalizacja projektu:

Teren wzdłuż ścieżki rowerowej, na obszarze parkingu

Opis:

Po przebudowie chodnika i utworzeniu drogi rowerowej przy parkingu przy UM, dochodzi do kolizji ruchu pieszego z rowerowym – brakuje tu chodnika. Po uruchomieniu roweru MEVO tych kolizji będzie jeszcze więcej. Proponuję, by w oczekiwaniu na przebudowę całego tego obszaru w związku z inwestycją w Park Centralny, stworzyć tymczasowy ciąg pieszy wzdłuż ścieżki rowerowej, na terenie parkingu. Oznaczać to będzie zmiany sposobu parkowania w tym miejscu na parkowanie równoległe lub likwidację tych miejsc postojowych i wygrodzenie ciągu pieszego np. grodzeniami kompozytowymi. Konieczne będą również prace budowlane dotyczące obniżenia krawężników i przystosowania tymczasowego ciągu do ruchu osób z obniżoną sprawnością ruchową.

Szacunkowa łączna wartość projektu

33000 zł

Załączniki