Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ulicy Jaskółczej (przystanek ZKM) – BO Gdynia

Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ulicy Jaskółczej (przystanek ZKM)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ulicy Jaskółczej (przystanek ZKM)

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2018/205
Dzielnica
Pustki Cisowskie - Demptowo
E-mail
b.okuniewski@gmail.com
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2018

Lokalizacja projektu:

Gdynia obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki nr. 1044, 1022, 1023, 1024, 1047. Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza - na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza)

Opis:

Utworzenie na całej szerokości chodnika i schodów już istniejących, nowego podjazdu – pochylni dla wózków inwalidzkich i pieszych, w tym miejscu długość chodnika wynosi około 40 metrów, jest wystarczająco dużo miejsca na pochylnie, ponieważ różnica poziomów wynosi około 150 – 155 cm. Na rozdzielenie pochylni i ciągu pieszego nie ma tyle miejsca, na około 11 metrach jest zwężenie działki gminnej do około 220 – 230 cm, pozostała długość istniejąca chodnika ma szerokość nawet do 5 metrów. Sugerowane nachylenie pochylni w granicach 4,5 – 5 %.

Kalkulacja kosztów:

projekt i nadzór20660
rozbiórka i budowa podjazdu (pochylni), mur oporowy wraz z pracami towarzyszącymi158000

Szacunkowa łączna wartość projektu

178660 zł

Mapa Lokalizacji

Załączniki