Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ul. Jaskółcza (przystanek ZKM) – BO Gdynia

Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ul. Jaskółcza (przystanek ZKM)

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Utworzenie podjazdu dla wózków inwalidzkich na ciągu pieszym (prostopadle) od ulicy Pawiej do ul. Jaskółcza (przystanek ZKM)

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko:

E-mail: b.okuniewski@gmail.com

ID projektu:

2018/205

Status

Zakwalifikowany do głosowania

Lokalizacja projektu:

Gdynia obręb 0024 Pustki Cisowskie, działki nr. 1044, 1022, 1023, 1024, 1047. Przebudowa istniejącego ciągu pieszego na łączniku pomiędzy ulicami Pawia i Jaskółcza - na przeciw przystanku ZKM (Jaskółcza)

Opis:

Utworzenie na całej szerokości chodnika i schodów już istniejących, nowego podjazdu – pochylni dla wózków inwalidzkich i pieszych, w tym miejscu długość chodnika wynosi około 40 metrów, jest wystarczająco dużo miejsca na pochylnie, ponieważ różnica poziomów wynosi około 150 – 155 cm. Na rozdzielenie pochylni i ciągu pieszego nie ma tyle miejsca, na około 11 metrach jest zwężenie działki gminnej do około 220 – 230 centymetrów, pozostała długość istniejąca chodnika ma szerokość nawet do 5 metrów. Sugerowane nachylenie pochylni w granicach 4,5 – 5 %.

Szacunkowa łączna wartość projektu

64450 zł

Załączniki