Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a – BO Gdynia

Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Utworzenie międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Biskupa Dominika 29a-33a

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2022/WSM/0011
Dzielnica
Wzgórze Św. Maksymiliana
Autor projektu
Monika Masłowska
E-mail
maslow.monika@gmail.com
Status:
Wybrany do realizacji
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2022

Lokalizacja projektu:

Na wysokości bloków mieszkalnych 29A-33A

Opis:

Projekt zakłada renowację terenu i jego podział na część do zabawy dla najmłodszych (300 m2) i część wypoczynkowo-piknikową. Planowane zadania:

1. Odbudowa placu zabaw
Stan obecny: Z placu zabaw usunięte zostały zestawy zabawowe ze względu na ich zły stan techniczny. Na dużym terenie zostały jedynie huśtawki i jedna karuzela. Teren nie jest dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Plac zabaw nie wyróżnia się od innych placów zabaw.
Projekt: Zainstalowane zostaną nowe sprzęty dedykowane dzieciom w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym nawiązujące do życia ptaków: wróbelkowy zestaw zabawowy, huśtawka ptasie gniazdo, bujak sprężynowy wróbelek, piaskownica ze stolikiem – karmnik dla ptaków, trampoliny – latamy jak ptaszki.
Korzyści: Nowe sprzęty sprawią że plac zabaw znów będzie atrakcyjnym miejscem zabawy dla dzieci. Będzie dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ptasi charakter sprzętów będzie elementem wyróżniającym plac zabaw spośród innych miejskich terenów rekreacji.

2. Nadanie tematu przewodniego „Wróbelkowo”
Stan obecny: Plac zabaw nie wyróżniał się niczym szczególnym od innych placów zabaw na terenie miasta.
Projekt: Plac zabaw otrzyma ptasi temat przewodni i nazwę „Wróbelkowo”. Nowe sprzęty zostaną przygotowane w ptasim charakterze (zestaw zabawowy, huśtawka ptasie gniazdo, bujak sprężynowy wróbelek, piaskownica ze stolikiem – karmnik dla ptaków, trampoliny – latamy jak ptaszki). Planowana jest instalacja tablic edukacyjnych o życiu miejskich ptaków.
Korzyści: Plac zabaw zyska charakter i rozpoznawalność wśród mieszkańców dzielnicy oraz gości. Będzie miejscem bardziej atrakcyjnym dla dzieci ze względu na motyw przewodni i możliwość zabawy wzorem ptaków. Okoliczne przedszkola i szkoły zyskają miejsce do przeprowadzenia zajęć edukacyjnych w terenie. Spójna koncepcja architektoniczna poprawi też estetykę tego miejsca.

3. Wymiana nawierzchni i budowa podjazdu dla wózków inwalidzkich
Stan obecny: Plac zabaw jest miejscem niedostępnym dla osób z niepełnosprawnościami i trudnościami w poruszaniu się ze względu na brak podjazdu dla wózków inwalidzkich oraz żwirową nawierzchnię. Nawierzchnia żwirowa ze względu na zanieczyszczenie (dużo odłamków szkła) stanowi zagrożenie dla dzieci i wymaga wymiany.
Projekt: Żwirową nawierzchnię na placu zabaw należy wymienić i częściowo zastąpić inną nawierzchnią. Przez cały plac zabaw będzie biegła ścieżka, bezpieczna nawierzchnia syntetyczna znajdzie się pod urządzeniami zabawowymi. Przy wejściu od strony schodów (przy OPEC) zostanie zbudowany podjazd dla wózków inwalidzkich z kostki brukowej. Nawierzchnię żwirową częściowo zastąpi trawnik.
Korzyści: Dzięki podjazdowi dla wózków inwalidzkich plac zabaw będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców. Dzięki wymianie zanieczyszczonej nawierzchni na bezpieczną nawierzchnię syntetyczną pod urządzeniami zabawowymi zwiększy się bezpieczeństwo dzieci bawiących się na placu zabaw. Ścieżka biegnąca wzdłuż placu zabaw umożliwi poruszanie się po całym placu osób z niepełnosprawnościami, ułatwi tez poruszanie się rodzicom z wózkami. Większa powierzchnia trawnika sprawi, że miejsce będzie jeszcze bardziej zielone, umożliwi też piknikowanie w ciepłe dni.

4. Utworzenie miejsca wypoczynku i sąsiedzkiej integracji
Stan obecny: W najbliższej okolicy nie ma miejsca, gdzie w ciepłe dni można by odpocząć lub zorganizować piknik. Zieleń na placu zabaw jest zaniedbana.
Projekt: Pielęgnacja istniejącej zieleni, nowe nasadzenia, instalacja ławeczek w otoczeniu zieleni oraz wytyczenie części trawnika do piknikowania.
Korzyści: Wypoczynek na placu zabaw będzie przyjemniejszy w otoczeniu zadbanej i uporządkowanej zieleni. W ciepłe dni z placu zabaw będą mogli skorzystać również dorośli. Seniorzy znajdą tu wygodne ławeczki w cieniu drzew. Na zadbanym trawniku będzie można zorganizować piknik sąsiedzki, urodziny dla dziecka czy zwyczajnie odpocząć na kocyku.

5. Instalacja tablic edukacyjnych dotyczących życia ptaków w mieście.
Stan obecny: Plac zabaw nie wyróżnia się od innych placów zabaw.
Projekt: Zainstalowane zostaną 3 tablice edukacyjne: 1. Jakie ptaki spotykamy w mieście? 2. Gdzie mieszkają miejskie ptaki? 3. Jak dokarmiać ptaki? Forma graficzna i treść mają być proste, zrozumiałe i atrakcyjne dla dzieci. Tablice mają przypominać bardziej zestaw ciekawostek niż stronę z podręcznika. Treść zostanie przygotowana w oparciu o powszechnie dostępne materiały (encyklopedie i leksykony) oraz skonsultowana z ornitologiem. Ma dotyczyć ptaków, które można zaobserwować na placu zabaw i w jego otoczeniu.
Korzyści: Plac zabaw zyska rolę edukacyjną. Przekaz, który znajdzie się na tablicach, dzieci będą mogły odzwierciedlić w zabawie na wróbelkowym placu zabaw i zaobserwować w jego otoczeniu, co jeszcze bardziej podniesie atrakcyjność tego miejsca i rozbudzi ciekawość dzieci. Wzrośnie też świadomość ekologiczna dorosłych i dzieci, przede wszystkim w zakresie popularnego dokarmiania ptaków, które czasem mimo dobrych chęci szkodzi ptakom zamiast pomagać.

6. Instalacja budek lęgowych dla ptaków na drzewach na placu zabaw
Stan obecny: Na placu zabaw oraz w jego bezpośrednim otoczeniu żyje wiele ptaków, które gniazdują w okolicznych budynkach.
Projekt: Zainstalowane zostaną 3 budki lęgowe klasy A (dla małych ptaków).
Korzyści: Dzięki budkom lęgowym poprawią się warunki bytowe żyjących tu ptaków. Instalacja będzie również odzwierciedleniem informacji na jednej z tablic edukacyjnych (Gdzie mieszkają miejskie ptaki?), co podniesie ich atrakcyjność i będzie zachęcało do dalszych obserwacji.

7. Prace porządkujące teren i renowacja ogrodzenia
Stan obecny: Ogrodzenie i furtka na placu zabaw są w złym stanie technicznym. W części placu zabaw od strony przedszkola znajduje się stół do szachów z 4 siedzeniami oraz stół do ping-ponga wykorzystywane głównie przez młodzież i dorosłych jako miejsca wieczornych głośnych spotkań towarzyskich zakłócających spokój okolicznych mieszkańców. Po potkaniach na placu zabaw zostaje mnóstwo śmieci zagrażających bezpieczeństwu dzieci (np. potłuczone szkło).
Projekt: Wymiana najbardziej zniszczonej części ogrodzenia na nowe, renowacja pozostałej części ogrodzenia. Instalacja furtki spełniającej wymogi bezpieczeństwa. Usunięcie stołu do szachów z 4 siedzeniami oraz stołu do ping-ponga.
Korzyści: Poprawa estetyki miejsca. Na terenie placu zabaw będzie mniej śmieci, okolica będzie bezpieczniejsza i odzyska spokój, a jej mieszkańcy będą mogli w wiosenne i letnie wieczory otwierać okna w domu bez konieczności słuchania krzyków, wulgaryzmów i głośnej muzyki.

II etap inwestycji, który mógłby być sfinansowany ze środków kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego, z budżetu Miasta lub środków Rady Dzielnicy, zakłada instalację oświetlenia, które umożliwi korzystanie z placu zabaw przez cały rok. Oświetlenie zwiększy też bezpieczeństwo w okolicy oraz powinno zminimalizować liczbę wieczornych spotkań, gdyż plac zabaw nie będzie już miejscem zacienionym i osłoniętym.
Przybliżony koszt: 70 000 zł

Kalkulacja kosztów:

KosztWartość
Plac zabaw o powierzchni do 300 m300000 zł
Koszt 3-letniego utrzymania15000 zł
Tablice edukacyjne 3 szt.2100 zł
Budki lęgowe 3 szt.700 zł

Szacunkowa łączna wartość projektu

317800 zł

Mapa Lokalizacji