Utwardzenie płytami yomb nawierzchni części ulicy Ketlinga. – BO Gdynia

Utwardzenie płytami yomb nawierzchni części ulicy Ketlinga.

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Utwardzenie płytami yomb nawierzchni części ulicy Ketlinga.

Kropeczki jako tło strony
Domyślne zdjęcie wpisu
Ikonka kategorii postu
ID projektu
2015/164
Dzielnica
Chwarzno - Wiczlino
E-mail
krzychd@by.onet.pl
Status:
Zakwalifikowany do głosowania
Ikonka facebooka Udostępnij

# BO 2015

Lokalizacja projektu:

Projekt dotyczy części ulicy Ketlinga w Gdyni od początku działki Ketlinga 13 do końca działki Ketlinga 23. Droga wchodzi w skład działek nr 131/22 na odcinku około 15[m] i 131/25 na odcinku około 115[m]. Działka nr 131/22 stanowi zasób gruntów gminy, natomiast działka nr 131/25 jest drogą gminną. (Ustalono na podstawie mapy http://server.miasto.gdynia.pl/geodezja/VisMap/apps/portal/public/)

Opis:

Przedłużenie utwardzenia gruntowej części ulicy Ketlinga płytami betonowymi typu yomb o wymiarach 100*75*12[cm]. Długość utwardzanego odcinka wynosi około 130[mb]. Szerokość drogi do utwardzenia wynosi 3[m] (4 płyty yomb kładzione wzdłuż drogi). Zakres prac: 1. Uzyskanie zgody Wydz. Nieruchomości na poniesienie nakładów na działkach. 2. Przeprowadzenie procedury przetargowej, związanej z wyborem wykonawcy robót. 3. Wykonanie robót. 4. Odbiór robót.

Kalkulacja kosztów:

Droga o szerokości 3[m] (4 płyty yomb 100x75[cm]). Powierzchnia drogi: 130[m]*3[m] = 390[m2] Wykonanie 1[m2] nawierzchni jezdni z płyt YOMB = 251,73[zł/m2]. (wg. https://bo.gdynia.pl/cms/fck/uploaded/wskazinikidoprojektow.docx) Koszt dokumentacji: 5.000[zł] Koszt wykonania drogi: 390[m2]*251,73[zł/m2] + 5.000[zł] = 103.174,70[zł]

Szacunkowa łączna wartość projektu

103174.70 zł

Załączniki