Utwardzenie i remont ulicy Nauczycielskiej – BO Gdynia

Utwardzenie i remont ulicy Nauczycielskiej

Strona Główna Strzałka w breadcrumbie Złożone projekty Strzałka w breadcrumbie Utwardzenie i remont ulicy Nauczycielskiej

Kropeczki jako tło strony

Autor projektu:

Imię i nazwisko: Patryk Lenczewski

E-mail: patryk.l.lenczewski@gmail.com

ID projektu:

2015/383

Status

Wycofany przez autora

Lokalizacja projektu:

Całość prac będzie realizowana na działce gminnej numer 378/21. Utwardzenie powierzchni ulicy Naucielskiej wzdłuż ogrodzenia SP nr 35 do drogi prowadzącej na stadion piłkarski oraz remont opaski ulicy Nauczycielskiej od skrzyżowania z ulicą Pogodą do linii garaży.

Opis:

Projekt ma na celu poszerzenie, remont opaski oraz utwardzenie ulicy Naucielskiej. Obecnie wzdłuż płotu jest teren nieutwardzony z licznymi dziurami i wystającymi resztkami krawężnika. Natomiast opaska drogi wymaga ponownego ułożenia krawężnika wraz z chodnikiem w celu wyrównania powierzchni i uzupełnienia ubytków wzdłuż ulicy. W chwili obecnej opisane fragmenty jezdni oraz chodnika są w złym stanie technicznym (nierówności, ubytki nawierzchni).

Szacunkowa łączna wartość projektu

70 285,00 zł zł

Kalkulacja kosztów:

1. utwardzenie nawierzchni płytami YOMB w ciągu ulicy Nauczycielskiej wzdłuż płotu SP nr 35 do drogi prowadzącej na stadion piłkarski: 108m długość * 1,9m szerokości=205,2m2 205,2m2 * 251,73 zł/m2= 51655 złotych. 2. remont opaski wzdłuż ulicy Naucielskiej od skrzyżowania z ulicą Pogodną do linii garaży: 172,5m długości * 0,54m szerokości=93,15m2 93,15m2 * 200,00 zł/m2=18630 złotych.

Załączniki